Обавештење о продужењу конкурса за два радна места и новом конкурсу за још једно радно место

Фондација Темпус продужава конкурс за следеће позиције: Саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за младе и Саветник/ца за финансије до 04. јула, 23:59h. Тестирање кандидата за ове две позиције обавиће се 06. јула*, у Београду, на локацији која ће бити накнадно објављена.

Описе послова и услове за конкурисање можете погледати на следећим линковима:

Саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за младе

Саветник/ца за финансијске послове

 

* Кандидати који су конкурисали за позицију Саветник/ца за финансије до 28. јуна, и који испуњавају услове, биће позвани на тестирање које ће се одржати 30. јуна.


 

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место, за позицију:

 

Млађи саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за младе

 

Опис послова:

 • пружање подршке лицима која конкуришу за Еразмус+ програм у области младих;
 • уређивање вебсајта Фондације у делу који се односи на Младе и слање информације на мејлинг листе;
 • припрема материјале од значаја за учешће младих у програму Еразмус+;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом режиму студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије;
 • познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • најмање годину дана радног искуства, пожељно у области међународних пројеката из области омладине;
 • пожељно је познавање омладинског рада и искуство у раду са младима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • добре презентационе и комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму.

Конкурс је отворен до 04.07. 2016. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

1. Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

2. Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром),

3. Могућност провере специфичних знања кроз задатке са тематиком из области којој припада позиција за коју се конкурише.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности(психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Тестирање кандидата обавиће се 6. јула, у Београду, на локацији која ће бити накнадно објављена.

Пријаве се подносе искључиво путем електронске поште, на адресу hr@tempus.ac.rsпредмет: Млађи саветник зa пројекте у оквиру Групе за младе. Потребно је послати:

 • CV, тј. биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању),
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном стажу)

Очекује се да ће почетак рада бити средином јула месеца 2016 године. Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.