МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА ПРОФЕСОРА И НАСТАВНИКА 

СТУДЕНТСКЕ РАЗМЕНЕ ИЗ СРБИЈЕ У ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ (2014-2018):

Конкурсни рок за Студенти
2015. годину 852
2016. годину 868
2017. годину 963
2018. годину 927
Укупно 3610

Важно је нагласити да се пројекти одобравају током конкурсног рока, али да се саме мобилности реализују током наредне календарске године.

 

 

СТУДЕНТИ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ МАСТЕР И ДОКТОРСКИМ  ПРОГРАМИМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА:

Конкурсни рок за Заједнички мастер програми Заједнички докторски програми Укупно
2014. годину 20 8 28
2015. годину 19 3 22
2016. годину 28 1 29
2017. годину 26 2 28
УКУПНО 93 14 107

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА (2014-2018) ИЗ СРБИЈЕ У ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ:

Конкурсни рок за Наставно особље
2015. годину 657
2016. годину 790
2017. годину 932
2018. годину 924
Укупно 3303

 

МОБИЛНОСТ НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ИЗ СРБИЈЕ У ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ:

Конкурсни рок за Опште образовање Стручно образовање и обуке Образовање одраслих Укупно
2017. годину 223 61 41 325
2018. годину 151 102 46 299
2019. годину 1044 311 257 1612