МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА ПРОФЕСОРА И НАСТАВНИКА 

Република Србија учествује у програму Еразмус+ од самог почетка, 2014. године. До сада је, према расположивим подацима, 10320 појединца из образовних институција, организација и институција које се баве младима и невладиних организација било на разменама у земљама чланицама Еразмус+.

 

СТУДЕНТСКЕ РАЗМЕНЕ (2019 КА103):

Конкурсни рок за Студенти
2019. годину 661
Укупно 661

 

 

СТУДЕНТСКЕ РАЗМЕНЕ (2019 КА107):

Конкурсни рок за Студенти
2019. годину 32
Укупно 32

 

 

СТУДЕНТСКЕ РАЗМЕНЕ (2014-2018):

Конкурсни рок за Студенти
2015. годину 852
2016. годину 868
2017. годину 963
2018. годину 927
Укупно 3610

Важно је нагласити да се пројекти одобравају током конкурсног рока, али да се саме мобилности реализују током наредне календарске године.

 

 

СТУДЕНТИ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ МАСТЕР И ДОКТОРСКИМ  ПРОГРАМИМА:

Конкурсни рок за Заједнички мастер програми Заједнички докторски програми Укупно
2014. годину 20 8 28
2015. годину 19 3 22
2016. годину 28 1 29
2017. годину 26 2 28
УКУПНО 93 14 107

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА (2019 КА103):

Конкурсни рок за Наставно особље
2019. годину 297
Укупно 297

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА (2019 КА107):

Конкурсни рок за Наставно особље
2019. годину 74
Укупно 74

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА (2014-2018):

Конкурсни рок за Наставно особље
2015. годину 657
2016. годину 790
2017. годину 932
2018. годину 924
Укупно 3303

 

МОБИЛНОСТ НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА:

Конкурсни рок за Опште образовање Стручно образовање и обуке Образовање одраслих Укупно
2017. годину 223 61 41 325
2018. годину 151 102 46 299
2019. годину 1044 311 257 1612

 

 

Напомена: Укупна цифра свих мобилности је већа од 10320, с обзиром на то да је одређен број појединаца ишао на размене у земље чланице Еразмус+ програма преко децентрализованих пројеката које финансирају друге националне агенције, а у чије податке Фондација Темпус нема увид.