Могућности за цивилно друштво

У претходном периоду, организације цивилног друштва су могле да учествују у Еразмус+ програму, искључиво у својству партнера. У складу са повећањем могућности за учешће Србије у Еразмус+ програму повећавају се како број врста пројеката тако и улоге ових организација у пројектима. Наиме, у оквиру многих врста пројеката организације цивилног друштва сада могу да постану координатори. Следи табела из које се види које су све врсте пројеката у којима организације цивилног друштва могу да учествују и у којој улози.

Врста пројеката Улога организације цивилног друштва из Србије Рок за конкурисање Коме се подноси пријава
Мобилност младих и омладинских радника Координатор 15. фебруар 2018. Фондацији Темпус
Мобилност у области образовања одраслих Координатор 1.фебруар 2018. Фондацији Темпус
Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука Координатор 21.март 2018. Фондацији Темпус
Стратешка партнерства у области општег образовања Координатор 21.март 2018. Фондацији Темпус
Стратешка партнерства у области образовања одраслих Координатор 21.март 2018. Фондацији Темпус
Стратешка партнерства у области младих Координатор 26. април 2018. Фондацији Темпус
Изградња капацитета у области младих Координатор 8. март 2018. Извршној агенцији – ЕАЦЕА
Изградња капацитета у високом образовању Партнер 8. фебруар 2018. Извршној агенцији – ЕАЦЕА
Мобилност младих и омладинских радника Партнер 15. фебруар, 26. април, 4. октобар 2018. НА у програмским земљама
Савези знања Партнер* 28. фебруар 2018. Извршној агенцији – ЕАЦЕА
Савези секторских вештина Партнер* 28. фебруар 2018. Извршној агенцији – ЕАЦЕА
Стратешка партнерства у области образовања Партнер* 21. март 2018. НА у програмским земљама
Стратешка партнерства у области младих Партнер* 1. фебруар, 26.април и 4. октобар 2018. НА у програмским земљама
Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука Партнер* 1. фебруар, 26.април и 4. октобар 2018. НА у програмским земљама
Жан Моне потпрограм Партнер 22.фебруар 2018. Извршној агенцији – ЕАЦЕА

*Потребно је доказати додатну вредност