Mogućnosti za civilno društvo

U prethodnom periodu, organizacije civilnog društva su mogle da učestvuju u Erazmus+ programu, isključivo u svojstvu partnera. U skladu sa povećanjem mogućnosti za učešće Srbije u Erazmus+ programu povećavaju se kako broj vrsta projekata tako i uloge ovih organizacija u projektima. Naime, u okviru mnogih vrsta projekata organizacije civilnog društva sada mogu da postanu koordinatori. Sledi tabela iz koje se vidi koje su sve vrste projekata u kojima organizacije civilnog društva mogu da učestvuju i u kojoj ulozi.

Vrsta projekata Uloga organizacije civilnog društva iz Srbije Rok za konkurisanje Kome se podnosi prijava
Mobilnost mladih i omladinskih radnika Koordinator 15. februar 2018. Fondaciji Tempus
Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih Koordinator 1.februar 2018. Fondaciji Tempus
Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka Koordinator 21.mart 2018. Fondaciji Tempus
Strateška partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja Koordinator 21.mart 2018. Fondaciji Tempus
Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih Koordinator 21.mart 2018. Fondaciji Tempus
Strateška partnerstva u oblasti mladih Koordinator 26. april 2018. Fondaciji Tempus
Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih Koordinator 8. mart 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju Partner 8. februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Mobilnost mladih i omladinskih radnika Partner 15. februar, 26. april, 4. oktobar 2018. NA u programskim zemljama
Savezi znanja Partner* 28. februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Savezi sektorskih veština Partner* 28. februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja Partner* 21. mart 2018. NA u programskim zemljama
Strateška partnerstva u oblasti mladih Partner* 1. februar, 26.april i 4. oktobar 2018. NA u programskim zemljama
Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka Partner* 1. februar, 26.april i 4. oktobar 2018. NA u programskim zemljama
Žan Mone potprogram Partner 22.februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA

*Potrebno je dokazati dodatnu vrednost