Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину

Напомена: Овај позив је архивиран. Уколико желите да погледате актуелни позив, кликните ОВДЕ

 

АЖУРИРАНО:
Фондација Темпус објављује Corrigendum/измену и допуну Националнoг позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+. Corrigendum се односи искључиво на KA1 пројекте мобилности:

 • КА1 пројекти мобилности за област младихрок за подношење пројектних пријава у оквиру Националног позива за подношење пројектних пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину је померен на 15. фебруар 2018. до 12сати (CET), за пројекте који могу почети  од 15. маја до 30. септембра 2018.
 • КА1 пројекти мобилности за опште образовање, стручно образовање и обуке и образовање одраслих: у оквиру Националног позива за подношење пројектних пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, уводи се критеријум да једна институција/организација може поднети само једну пројектну пријаву за један тип пројеката.
 • Corrigendum Националног позива за 2018
 • Анекс 1а _corrigendum
 • Анекс 2 документ у коме су резимиране специфичности Националног позива за подношење пријава у односу на услове из Општег Еразмус+ позива за пројекте 2018; Овај документ је могуће консултовати ради бољег разумевања текућег конкурсног рока, али је важно истаћи да није део званичне конкурсне документације и да не представља уговорну или било коју другу обавезу за Фондацију Темпус.

Сви документи су на енглеском језику.

До сада су објављени online формулари за следеће области:

КА105 – пројекти мобилности у области младих (омладинске размене и мобилност омладинских радника)

КА205 – пројекти стратешких партнерстава у области младих

Online формуларима можете приступити пратећи следећи линк. Mолимо Вас да имате у виду да online формуларима не можете да приступите без ЕU login налога.

Напомена:

У одељку формулара Annexes, пропратну документацију (Declaration of Honour, PDF verziju dokumenta i Timetable Template) можете преузети користећи Firefox i Edge (Internet Explorer) интернет прегледаче. Преузимање документације преко прегледача Chrome и Safari тренутно није могуће.

 

До сада су објављени PDF формулари за следеће области, као и техничко упутство за попуњавање КА101 и КА104 формулара:

КА125 – волонтерски пројекти у области младих

КА101 – пројекти мобилности за опште образовање

КА104 – пројекти мобилности за образовање одраслих

КА102 – пројекти мобилности за стручно образовање и обуке

Упутство за попуњавање формулара КА101 и КА104

KA201 пројекти стратешких партнерстава за школе

КА202 пројекти стратешких партнерстава за стручно образовање и обуке

КА203 пројекти стратешких партнерстава за област високог образовања

КА204 пројекти стратешких партнерстава за област образовања одраслих

Техничка упутства за попуњавање електронских формулара за пројекте стратешких партнерстава KA201, KA202, KA203 и KA204

Потребна документа уз пројектну пријаву су:

– Образац за партнерско писмо (Mandate Letter) је доступан овде.

– Гантограм – преглед пројектних активности налази се овде.

План активности (Activity Timetable) за волонтерске пројекте можете пронаћи овде.

Важно: додатна упутства за попуњавање пријавног формулара за стратешка партнерства у области високог образовања

Како бисте били у могућности да преузмете PDF пријавне формуларе, потребно је да користите програм Adobe Acrobat, који можете преузети са следећег линка: https://get.adobe.com/reader/

Да бисте правилно преузели документ, неопходно је да кликнете на формуларе десним кликом и изабретете опцију SAVE LINK AS  и снимите формулар на ваш рачунар у PDF формату.

Приликом попуњавања поља у формулару која се одражавају на генерисање података у сивим пољима (нпр. унос PIC броја где се појављују подаци о организацији-институцији или подаци у делу за буџет) важно је да рачунар на којем радите има приступ интернету.

*Пријавни формулари за друге врсте пројеката и техничко упутство за њихово попуњавање ће бити доступни на сајту Фондације Темпус ускоро.

Обавештавамо Вас такође да су износи средстава за трошкове боравка у појединим земљама унутар е-формулара ажурирани (national rates).

Важна напомена: Списак врста институција које задовољавају основни формални предуслов да конкуришу за Еразмус+ КА1 – 101 пројекте мобилност за област општег образовања, почев од конкурсног рока 2018. године, можете погледати овде.

ТУТОРИЈАЛИ

У циљу што бољег информисања свих заинтересованих за Еразмус+ програм, Фондација Темпус је направила и видео упутства – туторијале за поједине активности у процесу пријављивања пројеката.

PIC број – први корак ка Еразмус+ пројектима

Попуњавање пројектне пријаве за КА1 пројекте мобилности за младе

Попуњавање пројектне пријаве за КА1 пројекте мобилности за школе

Попуњавање пројектне пријаве за КА1 пројекте мобилности за образовање одраслих

Попуњавање пројектне пријаве за КА1 пројекте мобилности за стручно усавршавање и обуке

Попуњавање пројектне пријаве за К2 пројекте стратешких партнерстава за опште, стручно и образовање одраслих

Фондација Темпус је објавила Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.

Национални позив за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину, односи се искључиво на следећих девет врста пројеката за које могу конкурисати институције и организације из Србије:

 • КА1 Мобилност за школе
 • КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука
 • КА1 Мобилност у области образовања одраслих
 • КА1 Мобилност младих

Пријаве за све КА1 пројекте мобилности се подносе Фондацији Темпус до 1. фебруара 2018. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену (GMT+1).

 • КА2 Стратешка партнерства за школе и опште образовање
 • КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука
 • КА2 Стратешка партнерства за високо образовање
 • КА2 Стратешка партнерства за образовање одраслих

Пријаве за пројекте КА2 стратешких партнерстава у области општег образовања, стручног образовања и обука, високог образовања и образовања одраслих се подносе Фондацији Темпус до 21. марта 2018. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену (GMT+1).

 • КА2 Стратешка партнерства за област младих

Пријаве за пројекте стратешких партнерстава у области младих се подносе Фондацији Темпус до 26. априла 2018. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену. (GMT+1).

Друге врсте Еразмус+ пројеката у којима могу да учествују институције и организације из Србије као и рокови за подношење таквих пријава утврђене су Општим позивом за Еразмус+ пројекте за 2018. годину.

Напомињемо да је учешће Србије у програму Еразмус+ регулисано Споразумом који је потписан између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у Програму Еразмус+ – програм Европске Уније за образовање, обуку, омладину и спорт и Споразумом о стабилизацији и придруживању.

Пројекте према правилима програма подносе институције и организације, али се кроз њих отварају шансе за учешће појединаца.

Сви који се интересују за подношење пријава за неки од типова пројеката из овог Националног позива, позивају се да погледају следеће документе који садрже више информација и детаље о условима и правилима конкурисања:

Основни текст Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину;

Анекс 1a: у којем су описане врсте пројеката, циљеви, могуће институције/организације учеснице, правила финансирања, критеријуми оцењивања пројеката; датум објаве овог документа Version 1(2018) –XX/11/2017 одговара датуму објаве Националног позива на сајту Фондације Темпус – 15.новембар 2017.

Анекс 1b: додатне информације за кориснике програма;

Aнекс 2: Документ у коме су резимиране специфичности Националног позива за подношење пријава у односу на услове из Општег Еразмус+ позива за пројекте 2018; Овај документ је могуће консултовати ради бољег разумевања текућег конкурсног рока, али је важно истаћи да није део званичне конкурсне документације и да не представља уговорну или било коју другу обавезу за Фондацију Темпус.

Сви документи су на енглеском језику.

Одговори на често постављана питања у области младих доступни су на следећем линку.