Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu

Napomena: Ovaj poziv je arhiviran. Ukoliko želite da pogledate aktuelni poziv, kliknite OVDE

 

AŽURIRANO:
Fondacija Tempus objavljuje Corrigendum/izmenu i dopunu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+. Corrigendum se odnosi isključivo na KA1 projekte mobilnosti:

 • KA1 projekti mobilnosti za oblast mladihrok za podnošenje projektnih prijava u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu je pomeren na 15. februar 2018. do 12sati (CET), za projekte koji mogu početi  od 15. maja do 30. septembra 2018.
 • KA1 projekti mobilnosti za opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih: u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, uvodi se kriterijum da jedna institucija/organizacija može podneti samo jednu projektnu prijavu za jedan tip projekata.
 • Corrigendum Nacionalnog poziva za 2018
 • Aneks 1a _corrigendum
 • Aneks 2 dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2018; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Do sada su objavljeni online formulari za sledeće oblasti:

KA105 – projekti mobilnosti u oblasti mladih (omladinske razmene i mobilnost omladinskih radnika)

KA205 – projekti strateških partnerstava u oblasti mladih

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link. Molimo Vas da imate u vidu da online formularima ne možete da pristupite bez EU login naloga.

Napomena:

U odeljku formulara Annexes, propratnu dokumentaciju (Declaration of Honour, PDF verziju dokumenta i Timetable Template) možete preuzeti koristeći Firefox i Edge (Internet Explorer) internet pregledače. Preuzimanje dokumentacije preko pregledača Chrome i Safari trenutno nije moguće.

 

Do sada su objavljeni PDF formulari za sledeće oblasti, kao i tehničko uputstvo za popunjavanje KA101 i KA104 formulara:

KA125 – volonterski projekti u oblasti mladih

KA101 – projekti mobilnosti za opšte obrazovanje

KA104 – projekti mobilnosti za obrazovanje odraslih

KA102 – projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke

Uputstvo za popunjavanje formulara KA101 i KA104

KA201 projekti strateških partnerstava za škole

KA202 projekti strateških partnerstava za stručno obrazovanje i obuke

KA203 projekti strateških partnerstava za oblast visokog obrazovanja

KA204 projekti strateških partnerstava za oblast obrazovanja odraslih

Tehnička uputstva za popunjavanje elektronskih formulara za projekte strateških partnerstava KA201, KA202, KA203 i KA204

Potrebna dokumenta uz projektnu prijavu su:

– Obrazac za partnersko pismo (Mandate Letter) je dostupan ovde.

– Gantogram – pregled projektnih aktivnosti nalazi se ovde.

Plan aktivnosti (Activity Timetable) za volonterske projekte možete pronaći ovde.

Važno: dodatna uputstva za popunjavanje prijavnog formulara za strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja

Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete PDF prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/

Da biste pravilno preuzeli dokument, neophodno je da kliknete na formulare desnim klikom i izabretete opciju SAVE LINK AS  i snimite formular na vaš računar u PDF formatu.

Prilikom popunjavanja polja u formularu koja se odražavaju na generisanje podataka u sivim poljima (npr. unos PIC broja gde se pojavljuju podaci o organizaciji-instituciji ili podaci u delu za budžet) važno je da računar na kojem radite ima pristup internetu.

*Prijavni formulari za druge vrste projekata i tehničko uputstvo za njihovo popunjavanje će biti dostupni na sajtu Fondacije Tempus uskoro.

Obaveštavamo Vas takođe da su iznosi sredstava za troškove boravka u pojedinim zemljama unutar e-formulara ažurirani (national rates).

Važna napomena: Spisak vrsta institucija koje zadovoljavaju osnovni formalni preduslov da konkurišu za Erazmus+ KA1 – 101 projekte mobilnost za oblast opšteg obrazovanja, počev od konkursnog roka 2018. godine, možete pogledati ovde.

TUTORIJALI

U cilju što boljeg informisanja svih zainteresovanih za Erazmus+ program, Fondacija Tempus je napravila i video uputstva – tutorijale za pojedine aktivnosti u procesu prijavljivanja projekata.

PIC broj – prvi korak ka Erazmus+ projektima

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za mlade

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za škole

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za obrazovanje odraslih

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za stručno usavršavanje i obuke

Popunjavanje projektne prijave za K2 projekte strateških partnerstava za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Fondacija Tempus je objavila Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu, odnosi se isključivo na sledećih devet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

 • KA1 Mobilnost za škole
 • KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
 • KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
 • KA1 Mobilnost mladih

Prijave za sve KA1 projekte mobilnosti se podnose Fondaciji Tempus do 1. februara 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

 • KA2 Strateška partnerstva za škole i opšte obrazovanje
 • KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
 • KA2 Strateška partnerstva za visoko obrazovanje
 • KA2 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih

Prijave za projekte KA2 strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih se podnose Fondaciji Tempus do 21. marta 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

 • KA2 Strateška partnerstva za oblast mladih

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti mladih se podnose Fondaciji Tempus do 26. aprila 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu. (GMT+1).

Druge vrste Erazmus+ projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije kao i rokovi za podnošenje takvih prijava utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2018. godinu.

Napominjemo da je učešće Srbije u programu Erazmus+ regulisano Sporazumom koji je potpisan između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu Erazmus+ – program Evropske Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za neki od tipova projekata iz ovog Nacionalnog poziva, pozivaju se da pogledaju sledeće dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja:

Osnovni tekst Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu;

Aneks 1a: u kojem su opisane vrste projekata, ciljevi, moguće institucije/organizacije učesnice, pravila finansiranja, kriterijumi ocenjivanja projekata; datum objave ovog dokumenta Version 1(2018) –XX/11/2017 odgovara datumu objave Nacionalnog poziva na sajtu Fondacije Tempus – 15.novembar 2017.

Aneks 1b: dodatne informacije za korisnike programa;

Aneks 2: Dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2018; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Odgovori na često postavljana pitanja u oblasti mladih dostupni su na sledećem linku.