Национални позив 2017

У склопу припремних мера за пуноправно учешће у Еразмус+ програму, у октобру 2016. године расписан је Национални позив за конкурсни рок за 2017. годину. По први пут, могућност учешћа су имале образовне институције из сфере предшколског, основог, средњег, стручног и образовања одраслих, високошколске институције, као и организације и институције из области рада са младима.

У првом националном позиву било је омогућено финансирање КА1 пројеката мобилности и КА2 стратешких партнерстава из области стручног образовања и обука.

Пријављено је укупно 181 предлога пројеката и то:

71 за школе

24 за стручно образовање и обуке

14 за образовање одраслих

59 за област рада са младима

13 за стратешка партнерства у области стручног образовања и обука

За финансирање је одобрено укупно 69 пројеката у износу од 922.537 евра.

Конкурсни рок Врсте пројеката предвиђених за финансирање Број пројеката
2017. КА1 Пројекти мобилности за област општег образовања 36
2017. КА1 Пројекати мобилности за област стручног образовања и обука 9
2017. КА1 Пројекти мобилности за област образовања одраслих 8
2017. КА1 Пројекти мобилности за област младих 13
2017. KA2 Пројекти стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука 3

Образовне институције из Србије су од почетка Еразмус+ програма учествовале у разним пројектима као партнери, док су коодинатори биле друге институције из земаља ЕУ, које су предлоге пројеката подносиле својим националним агенцијама.