Национални позив 2017

У склопу припремних мера за пуноправно учешће у Еразмус+ програму, у октобру 2016. године расписан је први Национални позив за конкурсни рок за 2017. годину. Могућност учешћа су имале образовне институције из сфере предшколског, основог, средњег, стручног и образовања одраслих, као и организације и институције из области рада са младима.

У првом националном позиву било је омогућено финансирање КА1 пројеката мобилности, као и КА2 стратешких партнерстава из области стручног образовања и обука.

 

Пријављено је укупно 181 предлога пројеката и то:

71 за школе

24 за стручно образовање и обуке

14 за образовање одраслих

59 за област рада са младима

13 за стратешка партнерства у области стручног образовања и обука.

 

За финансирање је одобрено 69 пројеката у укупном износу од 1.182,078 евра.

Конкурсни рок Врсте пројеката предвиђених за финансирање Пројекти одобрени за финансирање Број пројеката
2017. Пројекти мобилности за област општег образовања Школе и предшколске установе 36
2017. Пројекати мобилности за област стручног образовања и обука Стручно образовање и обуке 9
2017. Пројекти мобилности за област образовања одраслих Образовање одраслих 8
2017. Пројекти мобилности за област младих Област младих 13
2017. Пројекти за област стратешких партнерстава у стручном образовању и обукама Стратешка партнерства за стручно образовање и обуке 3

Образовне институције из Србије су од почетка Еразмус+ програма учествовале у разним пројектима као партнери, док су коодинатори биле друге институције из земаља ЕУ, које су предлоге пројеката подносиле својим националним агенцијама.