Национални позив 2018

У склопу припремних мера за пуноправно учешће у Еразмус+ програму, у октобру 2017. године расписан је Национални позив за конкурсни рок за 2018. годину. Могућност учешћа су имале образовне институције из сфере предшколског, основог, средњег, стручног и образовања одраслих, високошколске институције, као и организације и институције из области рада са младима.

У другом националном позиву било је омогућено финансирање КА1 пројеката мобилности и КА2 стратешких партнерстава.

 

Пријављено је укупно 269 предлога пројеката и то:

79 за школе

29 за стручно образовање и обуке

23 за образовање одраслих

76 за област рада са младима

10 за стратешка партнерства у области стручног образовања и обука

8 за стратешка партнерства у области општег образовања

9 за стратешка партнерства у области образовања одраслих

6 за стратешка партнерства у области високог образовања

29 за стратешка партнерства у области младих

 

За финансирање је одобрено укупно 75 пројеката у износу од 1.726,349 евра.

Конкурсни рок Врсте пројеката предвиђених за финансирање Број пројеката
2018. КА1 Пројекти мобилности за област општег образовања 29
2018. КА1 Пројекати мобилности за област стручног образовања и обука 12
2018. КА1 Пројекти мобилности за област образовања одраслих 7
2018. КА1 Пројекти мобилности за област младих 12
2018. KA2 Пројекти стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука 3
2018. KA2 Пројекти стратешких партнерстава у области школа и општег образовања 3
2018. KA2 Пројекти стратешких партнерстава у области образовања одраслих 3
2018. KA2 Пројекти стратешких партнерстава у области високог образовања 2
2018. KA2 Пројекти стратешких партнерстава у области рада са младима 4

Образовне институције из Србије су од почетка Еразмус+ програма учествовале у разним пројектима као партнери, док су коодинатори биле друге институције из земаља ЕУ, које су предлоге пројеката подносиле својим националним агенцијама.