Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018: резултати одабира пројеката за финансирање за област стручног образовања и обука (КА1)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област стручног образовање и обука, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA102-000273 Be in a practical mode Електротехничка школа “Мија Станимировић”, Ниш 6.100,00
2. 2018-1-RS01-KA102-000291 Modern business administration between Serbia and the European Union Правно-биротехничка школа “Димитрије Давидовић”, Београд 20.749,00
3. 2018-1-RS01-KA102-000323 Освести се, природа те чека Пољопривредно-хемијска школа “Др Ђорђе Радић”, Краљево 7.464,00
4. 2018-1-RS01-KA102-000213 Training of students in organic fruit growing Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић”, Пожаревац 25.383,00
5. 2018-1-RS01-KA102-000226 Kроз дигитална врата улазимо у Европску будућност Машинско електротехничка школа, Бор 20.808,00
6. 2018-1-RS01-KA102-000265 Европски стандарди у учењу заснованим  на раду Економска школа, Пирот 14.993,00
7. 2018-1-RS01-KA102-000305 Одрживи развој школе Електротехничка школа “Никола Тесла”, Београд 6.815,00
8. 2018-1-RS01-KA102-000322 „Социјална интеграција кроз једнак приступ стручном образовању и обуци (VET)” Млекарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић”, Пирот 14.993,00
9. 2018-1-RS01-KA102-000289 Пословне вештине Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд 10.904,00
10. 2018-1-RS01-KA102-000313 Стручна пракса и каријерно вођење у међународном окружењу Техничка школа за дизајн коже, Београд 27.342,00
11. 2018-1-RS01-KA102-000278 Знање и искуство као мотивациони фактори Средња економска школа, Сомбор 8.310.00
12. 2018-1-RS01-KA102-000294 Мобилношћу до унапређења квалитета наставе Техничка школа, Чачак 7.464,00

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

 

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава

 (ЕУР)

1. 2018-1-RS01-KA102-000243 Dual education-path to the Europe Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац 21.786,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.