Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu

Napomena: Ovaj poziv je arhiviran. Ukoliko želite da pogledate aktuelni poziv, kliknite OVDE

 

AŽURIRANO: Fondacija Tempus objavljuje Corrigendum/izmenu i dopunu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.Corrigendum se odnosi isključivo na projekte:• KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obukaPrijave za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja podnose se do 29. marta 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.Shodno Corrigendum-u, u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2017. godinu, predviđeno je da finansirani projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka moraju da započnu sprovođenje aktivnosti u periodu od 1.09. do 31.10. 2017. godine.Svi koji podnose projekte KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka  u konkursnom roku 2017. u obavezi su da u projektnoj prijavi odaberu za datum početka projekata datum koji odgovara navedenom u Corrigendum-u .

  • Corrigendum Nacionalnog poziva za 2017
  • Aneks 1 _corrigendum
  • Aneks 2 dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2017; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Prijavne formulare i tehničko uputstvo za popunjavanje projekata KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, možete preuzeti u nastavku:

Application e-Form KA2 Vocational Education and Training

E+Technical guidelines for completing application e-Forms

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA KA2 PROJEKTE STRATEŠKIH PARTNERSTAVA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBUKE

Institucije koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama zainteresovane za KA2 projekte strateških partnerstava pored prijavnog formulara moraju poslati i dodatnu dokumentaciju u vidu ugovora sa partnerima (Mandate) i pregleda aktivnosti (Gantt Chart). Model dokumenta ugovora sa partnerima (Mandate) je važeći, bez obzira na datum koji stoji u zaglavlju (januar 2015. godine).

Mandat za učešće partnera na projektu

Gantogram za opis aktivnosti projekta

*Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/

Fondacija Tempus objavljuje Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, odnosi se isključivo na sledećih pet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

• KA1 Mobilnost za škole
• KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
• KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
• KA1 Mobilnost mladih
• KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Druge vrste Erazmus + projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2017. godinu.

Prijave za sve projekte mobilnosti podnose se do 2. februara 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja podnose se do 29. marta 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.

Napominjemo da je učešće Srbije u programu Erazmus+ regulisano Sporazumom koji je potpisan između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu Erazmus+ – program Evropske Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za neki od tipova projekata iz ovog Nacionalnog poziva, pozivaju se da pogledaju sledeće dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja:

  • Osnovni tekst Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu;
  • Aneks 1b: u kojem su opisane vrste projekata, ciljevi, moguće institucije/organizacije učesnice, pravila finansiranja, kriterijumi ocenjivanja projekata;
  • Aneks 1c: dodatne informacije za korisnike programa;
  • Aneks 2: dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2017; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Prijavne formulare i tehničko uputstvo za njihovo popunjavanje možete preuzeti u nastavku:

Application e-Form KA1 School Education

Application e-Form KA1 Vocational Education and Training

Application e-Form KA1 Adult Education

Application e-Form KA1 Youth

Application e-Form KA2 Vocational Education and Training

E+Technical guidelines for completing application e-Forms

*Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/