Награђени пројекти

Награђени пројекти за период школске 2019/2020. године

Пројекте који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2019/2020. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2019/2020. годину можете погледати овде.

Награђени пројекти за период школске 2018/2019. године

Пројекте који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2018/2019. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2018/2019. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску награду за школску 2018/2019. годину можете погледати овде.

Награђени пројекти за период школске 2017/2018. године

Пројекте који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2017/2018. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2017/2018. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску награду за школску 2017/2018. годину можете погледати овде.

Награђени пројекти за период школске 2016/2017. године

Пројекте који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2016/2017. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2016/2017. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску награду за школску 2016/2017. годину можете погледати овде.

Награђени пројекти за период школске 2015/2016. године

Пројекте који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2015/2016. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2015/2016. годину можете погледати овде.

Награђени пројекти за период школске 2014/2015. године

Пројекте који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2014/2015. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2014/2015. годину можете погледати овде.