Nagrađeni projekti

Nagrađeni projekti za period školske 2017/2018. godine

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku nagradu za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.

Nagrađeni projekti za period školske 2016/2017. godine

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2016/2017. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2016/2017. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku nagradu za školsku 2016/2017. godinu možete pogledati ovde.

Nagrađeni projekti za period školske 2015/2016. godine

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2015/2016. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2015/2016. godinu možete pogledati ovde.

Nagrađeni projekti za period školske 2014/2015. godine

Projekte koji su dobili Nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2014/2015. godinu možete pogledati ovde.

Projekte koji su dobili Evropsku oznaku kvaliteta za školsku 2014/2015. godinu možete pogledati ovde.