Najava mogućnosti za mlade u Erazmus+ programu tokom narednog konkursnog roka

Fondacija Tempus će tokom 2016. godine po prvi put, u ograničenom kapacitetu, raspisati poziv u okviru Ključne aktivnosti 1 u Srbiji, u kome će organizacije i institucije iz Srbije moći da podnesu svoje projekte direktno Fondaciji Tempus. Osim toga, akteri u Srbiji će po prvi put moći da učestvuju kao aplikanti unutar Ključne aktivnosti 1 Mladi.

I pored novih mogućnosti, organizacije i institucije iz Srbije će, kao i do sada, moći da učestvuju kao partneri organizacijama iz programskih zemalja u okviru Ključne aktivnosti 1 (mobilnost mladih i mobilnost omladinskih radnika) i kao podnosioci projektnih prijava i partneri u Ključnoj aktivnosti 2 (podakcija – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan).

Akreditacija za Evropski volonterski servis će za sada, kao i prethodnih godina, ostati pod okriljem SALTO resursnog centra za Jugoistočnu Evropu, koji se nalazi u Ljubljani. Svaka organizacija i institucija iz Srbije koja želi da šalje mlade iz Srbije, ugosti EVS volontera/ku i da učestvuje na EVS projektima, mora za to da bude akreditovana tj. licencirana od strane SALTO SEE.