Radionica posvećena razvoju predloga projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji organizuje radionicu posvećenu razvoju predloga projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju. Fokus radionice jeste priprema radnog plana, detaljnog opisa i budžeta projekta i namenjena je predstavnicima visokoškolskih ustanova koji planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju ili da u njima učestvuju kao partneri u tekućem konkursnom roku.

Radionica će biti održana u sredu 24. januara 2018. godine u periodu od 11.00 do 17.00 časova u Beogradu. O mestu održavanja radionice, učesnici će biti naknadno obavešteni.

Ciljevi radionice su:

1. Objasniti neophodnost povezivanja narativnih delova projektne prijave u konzistentnu celinu;

2. Ukazati na zahteve u vezi sa pojedinačnim narativnim delovima prijave;

3. Pružiti osnovne smernice u vezi sa pripremom budžeta projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem registracionog formulara najkasnije do četvrtka, 18. januara 2018. do 17:00 časova.

Registrovani će do 22.01.2018. biti obavešteni o statusu svoje prijave za učešće na radionici.

Preduslov za učešće na radionici je slanje matrice logičkog okvira projekta na kojem radite (prihvatamo i radnu, nedovršenu verziju) u pdf ili docx formatu. Potrebno je koristiti formu logičke matrice za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju koja se nalazi u sklopu detaljnog opisa projekta koji se može preuzeti sa adrese: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en.

Napomena: poslate matrice logičkog okvira biće korišćene u informativne svrhe i u cilju što efikasnije pripreme radionice, i neće biti komentarisane ovom prilikom.

Broj učesnika jedne radionice je ograničen. Kod odabira učesnika, vodiće se računa o ravnomernoj geografskoj zastupljenosti učesnika.

Učešće na radionicama je besplatno. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji obezbeđuje radne materijale i osveženje tokom radionice. Fondacija Tempus zadržava pravo otkazivanja radionica ukoliko se pokaže da ne postoji dovoljna zainteresovanost učesnika.

Poslednje modifikovano: januar 15, 2018Publikacije: