Nove publikacije SALTO RC za jugoistočnu Evropu

 

SALTO Resursni centar za jugoistočnu Evropu objavio je više kratkih publikacija, koje organizacijama i institucijama sa Balkana daju informacije o mogućnostima Erazmus+ programa. Publikacije su pisali praktičari/ke u domenu omladinskog rada, neformalnog obrazovanja i mobilnosti mladih sa Balkana i iz EU.

U nastavku možete pronaći i preuzeti publikacije.

Šlag na torti – Saveti za kvalitetno planiranje omladinskih razmenaKako omladinska razmena razvijena u okviru Erasmus+: Mladi u akciji

Može da se koristi kao komplementarni element omladinskog rada? Ova publikacija istražuje sve faze omladinskih razmena: pripremu, planiranje, implementaciju, procenu uspešnosti i promociju rezultata. Takođe, ona pruža uvid u ono što mladi ljudi mogu da nauče u svakoj fazi i kako omladinski radnik/ca može podstaći proces učenja kod mladih.

Školice za kvalitet u EVS – Priručnik za EVS promotere

Praktični priručnik za povećanje kvaliteta u EVS projektima. Novo izdanje je objavljeno 2016. godine.

Ulazak u EVS – Kako se akreditovati za Evropski volonterski servis

Ako se tvoja organizacija ili institucija nalazi na Balkanu i želi da se akredituje za slanje ili primanje volontera u okviru Evropskog volonterskog servisa tokom 2016., onda je ovo obavezna literatura za tebe! Ovaj vodič sadrži dosta informacija i saveta o sadržaju i procesu akreditacije.

Publi_SALTO_mala Promotivna brošura Saradnja sa Zapadnim Balkanom u Erazmus+:Mladi u akciji 

Promotivna brošura pruža osnovne informacije i okvir o mogućnostima za saradnju u okviru Erazmus+: Mladi u Akciji u regionu Zapadnog Balkana.

 

SALTO resursni centri imaju zadatak da unaprede kvalitet projekata realizovanih pod okriljem Programa Erazmus+, u oblasti rada sa mladima, i to kroz obezbeđivanje resursa, informacija i treninga, te podsticanje prepoznavanja neformalnog obrazovanja i informalnog učenja. SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu je jedan od SALTO resursnih centara, koji je zadužen za zemlje Zapadnog Balkana – kojima pripada i Srbija.

Logo projekta sa EVS20RS 800pix