Нови Еразмус+ програм 2021-2027

Нови Еразмус+ програм 2021. је значајно већи и пружа прилику за више људи него икада раније за учење, обуке, иновације и истраживање!

Еразмус+ програм ће трајати од 2021. до 2027. године, а укупна средства намењена програму за цео период износе 26 милијарди евра. Очекује се да се буџет који ће бити на располагању за пројекте постепено повећава из године у годину спровођења новог програма.

Република Србија наставља учешће и у новом Еразмус+ програму на исти начин са статусом програмске земље и све образовне институције, као и организације из сектора младих и спорта, моћи ће да подносе пријаве за све врсте пројеката у оквиру овог програма.

Позиви за подношење пројеката у оквиру Еразмус+ програма се иначе објављују на јесен сваке године. Међутим, услед пандемије коронавируса и кашњења усвајања ЕУ буџета за наредни период, Европска комисија је одлучила да први позив за конкурисање у оквиру новог програма буде расписан почетком 2021. године.

Према тренутно расположивим информацијама, први позив за подношење пријава за пројекте у оквиру новог програма се очекује у марту 2021. године. Рокови за подношење пројектних пријава ће бити померени у односу на претходне године, али ће прецизни датуми за њихово подношење бити познати тек након објављивања позива.

У наредном периоду, након објаве Програмског водича, Фондација Темпус ће организовати Еразмус+ недељу током које је планиран велики број активности посвећених информисању свих заинтересованих о Еразмус+ програму. Tоком недеље учесницима ће бити представљене могућности за конкурисање у оквиру Еразмус+ позива за конкурсни рок за 2021. годину. Након информативних дана, Фондација Темпус ће организовати и радионице посвећене припреми пројектних пријава. Такође, као и раније, пројектне групе Фондације Темпус ће бити на располагању свим заинтересованима за организовање индивидуалних саветовања у вези пројектних пријава. Поред тога, као и сваке године, корисницима ће бити доступне и нова Еразмус+ брошура и други материјали значајни за припрему пројектних пријава.

Нови Еразмус+ програм има за циљ подршку образовном, професионалном и личном развоју људи у областима образовања и обука, младих и спорту, у Европи и шире.

Приоритети новог Еразмус+ програма су:

  • Инклузија и различитост;
  • Дигитализација (дигитална трансформација);
  • Учешће у демократском животу (јачање европског идентитета);
  • Очување животне средине (увођење ”зелених” пракси).

Структура програма остаје слична као у претходном периоду, а постоје 3 кључне активности:

  • Kључна активност 1 – Мобилност појединаца;​

У пројектима мобилности могу учествовати студенти и наставно особље у високом образовању, наставници у општем образовању, наставници и ученици у стручном образовању, едукатори у образовању одраслих и млади и омладински радници у области младих. Нови програм ће пружити могућност и ученицима у општем образовању, као и полазницима у образовању одраслих да учествују у пројектима мобилности зарад учења и стицања нових вештина.

  • Kључна активност 2 – Сарадња за иновације и размене добрих пракси;​

Пројекти у оквиру кључне активности 2 се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси, као и иновација и изврсности. 

  • Kључна активност 3 – Подршка за реформу политика.

Пројекти у овој кључној активности пружају могућности за спровођење активности усмерених на подстицање развој иновативних политика, дијалога и спровођења политика и размене знања у областима образовања, обука и младих.

Жан Моне активности ће, као и до сада, представљати посебан део програма, с тим што ће у новом програму, поред области високог образовања, Жан Моне бити доступан и установама из области општег и стручног образовања.

Додатно, подршка иницијативама као што су Европски универзитети, Центри за изврсност у стручном образовању и DiscoverEU, је веома важан део новог Еразмус+ програма 2021-2027.

Уколико сте заинтересовани за учешће на првом конкурсу за пројекте новог програма Еразмус+, предлажемо Вам да започнете са осмишљавањем Ваших пројектних идеја, у мери у којој је то могуће на основу наведених информација.