Нови оквир Кључних компетенција целоживотног учења и промена Youthpass

Савет Европске Уније је у мају 2018. године донео препоруку за нови оквир кључних компетенција целоживотног учења.

Сврха оквира кључних компетенција је остваривање права на квалитетно и инклузивно образовање како би се одржавале и/или стицале вештине које омогућавају пуно учешће у модерном друштву и тржишту рада.

Нови оквир кључних компетенција се разликује од претходног,  а актуелне кључне компетенције су:

  • Писменост
  • Више-језичност
  • Математичке компетенције и компетенције у науци, технологији и инжењерству
  • Дигиталне компетенције
  • Личне, друштвене и компетенције управљања личним процесом учења
  • Грађанске компетенције
  • Предузетничке компетенције
  • Културолошка свест и компетенција културолошког изражавања.

Детаљнија појашњења и конкретни примери вештина које ближе појашњавају компетенције могу се пронаћи ОВДЕ.

Нови оквир кључних компетенција се примењује и за Youthpass алат за препознавање исхода неформалног образовања у оквиру Еразмус+ програма у области младих, како би исходима учења омладинских пројеката повећао променљивост у друштву и на тржишту рада.

Званична употреба новог оквира компетенција у Youthpass почиње 20. августа 2019. године, што значи да ће сви пројекти унети у Youthpass базу на тај дан и након тог датума користити нови ревидирани оквир компетенција. Ова промена неће утицати на претходно унете мобилности.

Салто ресурсни центар за обуке и сарадњу из Немачке је припремио два летка на енглеском језику која додатно појашњавају промене оквира кључних компетенција и доступни су на њиховом сајту.

За додатне информације можете погледати страну сајта Фондације Темпус посвећену Youthpass и обратити се Групи за младе на youth@tempus.ac.rs.