Objavljen poziv za predaju projekata i vodič za Erazmus+ za 2016. godinu – rok 2. februar, 2016.

Objavljen je novi Erazmus+ opšti poziv za predloge projekata za 2016. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

On-line prijavni formulari i prateća dokumentacija za aplikante iz Srbije na KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan  je dostupna na OVOM LINKU.  U okviru ove komponente organizacije i institucije iz Srbije mogu da budu i nosioci i partneri.
Više detalja o pravilima, i mogućnostima učešća možete pronaći u Verziji 2. Erazmus+ Programskog vodiča za 2016. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog apliciranja aktera iz Srbije se nalazi na stranama 169-182.