О Контакт тачки

logo-salto-youthКонтакт тачке су организације из земаља Југоисточне Европе (које још немају своје национале агенције), акредитоване од стране САЛТО Ресурсног центра за Југоисточну Европу, са циљем да промовишу европске омладинске програме (ранијих година, то су били програми „ОМЛАДИНА“ и „Млади у акцији“, а од 2014. то је Еразмус+) и пружају подршку организацијама/институцијама са локала, које би желеле да се укључе.

logo-grupa-hajde-daГрупа „Хајде да…“ је од 2005. године акредитована Контакт тачка за Србију. Ту своју функцију првобитно је почела да обавља волонтерски – одговарајући на телефонске позиве и мејлове, као и путујући по Србији и промовишући Програм „ОМЛАДИНА“ – који је у том тренутку био актуелан. Искуства са терена су показала да је информације о Програму имао мали број особа одн. организација, као и да их већина није имала капацитета да развије квалитетан предлог пројекта који би послала у Брисел; такође, врло мало информација о Програму је било доступно на српском језику.

logo-mosТоком година, прво су консолидовани људски ресурси који су већ постојали у Србији, у домену међународне омладинске сарадње: оформљен је национални тренерски тим. Надаље, извршена је децентрализација промоције Програма, како би активности у што већој мери биле измештене из три највећа града у Србији и како би се Програм приближио младима из мањих места. Такође, успостављено је – по његовом оснивању (2007. године) –партнерство са Министарством омладине и спорта Републике Србије, чиме је по први пут створен квалитетан државни оквир за заједничко деловање ба питањима сарадње младих из Србије са вршњацима из ЕУ. Коначно, креирана је и мрежа мултипликатора из 28 омладинских организација, као и локалних и регионалних канцеларија за младе; након обуке, мултипликатори су заједно са Контакт тачком наставили рад на промоцији Програма на локалу, организовању базичних тренинга и другим промотивним и едукативним активностима у мањим местима широм Србије.

У овом тренутку, након скоро 10 година у улози Контакт тачке, може се рећи да је Група „Хајде да…“ – у сарадњи са својим партнерима – дала велики допринос успеху наше земље у програмима „ОМЛАДИНА“ и „Млади у акцији“. Србија је – до краја 2014. године – била једна од највећих корисница Програма „Млади у акцији“ на Балкану, са великим бројем реализованих омладинских пројеката, акредитација за ЕВС и хиљадама младих који су користили могућности Програма.

Почетком 2014.г. спроведена је анкета о задовољству корисника услуга и активности Групе „Хајде да…“ као Контакт тачке за Програм „Млади у акцији“. Одговори испитаника су нам показали да:

  • највећи број корисника (скоро 70%) долази из Организација цивилног друштва из Србије;
  • највише коришћене услуге Контакт тачке су биле сајт и едукативне активности (по око 25%);
  • око 85% корисника изјављују да су од Контакт тачке – увек или у већини ситуација – добијали благовремене и потпуне информације, које су биле у складу са њиховим потребама и захтевима;
  • око 86% корисника изјављују да су у потпуности или већином задовољни обимом и садржином информација које су од представника Контакт тачке добили путем телефона, и-мејла или личним контактом;
  • преко 80% корисника изјављују да су у потпуности или већином задовољни одабиром тема, те свеукупним квалитетом едукативних активности реализованих под окриљем Контакт тачке.

Са несмањеним ентузијазмом, а сада већ и изграђеним значајним ресурсима и замашним искуством у улози Контакт тачке, усмерени смо ка новом омладинском програму Европске уније – „Еразмус+: Млади у акцији“, са надом да ћемо наставити досадашњу праксу и постизати још боље резултате. Подаци добијени из горепоменуте анкете су нам већ дали неке идеје и смернице у ком правцу стреме очекивања корисника услуга и активности Контакт тачке са стартом новог Програма, те како би, спрам тога, требало да свој ангажман усмеримо у наредном периоду.

Рад и активности Контакта тачке подржавају Министарство омладине и спорта Републике Србије, САЛТО РЦ за југоисточну Европу и Еразмус+ програм.

Logoi_partnera_KT

 

BARVNI TRAK_MAIL

Последње модификовано: март 26, 2015Публикације: