Važno obaveštenje o raspoloživim sredstvima i specifičnostima trećeg Erazmus+ roka u oblasti mladih u Srbiji

Fondacija Tempus obaveštava sve organizacije i institucije iz Srbije o raspoloživim sredstvima i specifičnostima poziva trećeg roka (1. oktobar do podneva) Erazmus+ Opšteg poziva za predloge projekata za 2019. godinu u oblasti mladih. U prva dva roka za podnošenje projekata, ugovoren je veći deo planiranih sredstava za 2019. godinu za oblast mladih.

Okvirni iznos preostalih sredstava i specifičnosti trećeg roka se nalaze u tabeli:

 

Ključna aktivnost Prvi rok 12.02.

do podneva

 

Drugi rok 

30.04.

do podneva

 

Treći rok

 01.10.

do podneva

(preostalo)

VAŽNO! Specifičnosti trećeg roka  – 01.10. (12:00 CET)
KA1 121.213,00 106.682,00 57.353,00  

  • Moguće je finansiranje samo projekata mobilnosti mladih (omladinske razmene)

 

  • Nema preostalih sredstava za finansiranje projekata mobilnosti omladinskih radnika, niti projekata saradnje sa organizacijama iz zemalja koje imaju status Partnerske zemlje u okviru programa Erazmus plus. Ovakvi projekti ne mogu proći proveru ispunjenosti formalnih preduslova (eligibility check).
KA2 35.790,00 28.402,00 81.919,94 Bez specifičnosti
KA3 0 11.945,00 9.587,00 Bez specifičnosti

 

Imajući u vidu da je u okviru Ključne aktivnosti 1 već ugovoren budžet za saradnju sa partnerskim zemljama (25% KA1), projekti KA105 u okviru trećeg roka za 2019. godinu ne mogu imati učesnike iz partnerskih zemalja. Po pravilima Erazmus+ programa, takve prijave ne mogu proći proveru ispunjenosti formalnih kriterijuma.

Takođe, imajući u vidu da je u okviru Ključne aktivnosti 1 već ugovoren budžet za Mobilnost omladinskih radnika, u trećem roku za 2019. godinu neće biti podržan ovaj tip aktivnosti. Po pravilima Erazmus+ programa, takve prijave ne mogu proći proveru ispunjenosti formalnih kriterijuma.

Podsećamo da Fondacija pruža informacije i konsultaciju za razvoj projektne ideje svima koji žele da učestvuju u Opštem pozivu za 2019. godinu. Zainteresovani se mogu obratiti za informacije i konsultacije Grupi za mlade Fondacije Tempus putem maila youth [at ] tempus.ac.rs ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 5).