Drugi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan

Izvršna agencija iz Brisela je objavila drugi poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan Konkursna dokumentacija za aplikante iz Srbije je dostupna na ovom LINKU.  U okviru ove komponente organizacije i institucije iz Srbije mogu da budu i nosioci projekata ali i partneri.

Više detalja o pravilima, i mogućnostima učešća možete pronaći u Verziji 2. Erazmus+ Programskog vodiča za 2016. Deo koji se odnosi na mogućnost direktnog apliciranja aktera iz Srbije se nalazi na stranama 169-182.
Preporuka je i da aplikanti pogledaju stranice Često postavljena pitanjaKo može da konkuriše za KA2 i Kako konkurisati za KA2. Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za sve partnere na projektu.
Kako bi se informisali koje organizacije/institucije iz Srbije su kao nosioci projekata bili odabrani tokom 2015. godine pogledajt ovaj LINK.
Rok za predaju projekata je 1. jul 2016. do podneva.
Na upit Kontakt tačke Izvršna agencija iz Brisela je najavila da će rezultati selekcije projekata predatih u prvom roku za predaju projekata (2 februar, 2016) biti uskoro dostupni na sajtu EACEA.