Објављен Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2017. годину

Напомена: Овај позив је архивиран. Уколико желите да погледате актуелни позив, кликните ОВДЕ

 

Фондација Темпус објављује Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2017. годину, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.

Национални позив за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, односи се искључиво на следећих пет врста пројеката за које могу конкурисати институције и организације из Србије:

• КА1 Мобилност за школе
• КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука
• КА1 Мобилност у области образовања одраслих
• КА1 Мобилност младих
• КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука

Друге врсте Еразмус + пројеката у којима могу да учествују институције и организације из Србије утврђене су Општим позивом за Еразмус+ пројекте за 2017. годину.

Пријаве за све пројекте мобилности подносе се до 2. фебруара 2017. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену.

Пријаве за пројекте стратешких партнерстава у области стручног образовања подносе се до 29. марта 2017. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену.

Напомињемо да је учешће Србије у програму Еразмус+ регулисано Споразумом који је потписан између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у Програму Еразмус+ – програм Европске Уније за образовање, обуку, омладину и спорт и Споразумом о стабилизацији и придруживању.

Пројекте према правилима програма подносе институције и организације, али се кроз њих отварају шансе за учешће појединаца.

Сви који се интересују за подношење пријава за неки од типова пројеката из овог Националног позива, позивају се да погледају следеће документе који садрже више информација и детаље о условима и правилима конкурисања:

  • Основни текст Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину;
  • Анекс 1б: у којем су описане врсте пројеката, циљеви, могуће институције/организације учеснице, правила финансирања, критеријуми оцењивања пројеката;
  • Анекс 1ц: додатне информације за кориснике програма;
  • Анекс 2: документ у коме су резимиране специфичности Националног позива за подношење пријава у односу на услове из Општег Еразмус+ позива за пројекте 2017; Овај документ је могуће консултовати ради бољег разумевања текућег конкурсног рока, али је важно истаћи да није део званичне конкурсне документације и да не представља уговорну или било коју другу обавезу за Фондацију Темпус.

Сви документи су на енглеском језику.

Пријавне формуларe, анексе и техничко упутство за њихово попуњавање можете преузети у наставку:

Application e-Form KA1 School Education

Application e-Form KA1 Vocational Education and Training

Application e-Form KA1 Adult Education

Application e-Form KA1 Youth, Partner mandate template, Youth mobility project timetable

Application e-Form KA2 Vocational Education and Training

E+Technical guidelines for completing application e-Forms

*Како бисте били у могућности да преузмете пријавне формуларе, потребно је да користите програм Adobe Acrobat, који можете преузети са следећег линка: https://get.adobe.com/reader/