Objavljen poziv i formulari za podnošenje prijava Erazmus+ projekata u oblasti sporta za 2019. godinu

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je u okviru Erazmus+ opšteg poziva za 2019. godinu objavila poziv za podnošenje prijava Erazmus+ projekata u oblasti sporta za 2019. godinu.

Detaljne informacije, uključujući elektronske formulare za podnošenje projektnih prijava, smernice za potencijalne podnosioce, odgovore na često postavljana pitanja, dokumentaciju koju je neophodno priložiti i slično, nalaze se na zvaničnom sajtu Izvršne agencije. Rok za podnošenje projekata je 4. april 2019. godine u podne.

Organizacije i institucije iz Srbije aktivne u oblasti sporta od aktuelnog poziva mogu da budu podnosioci prijava (koordinatori) u sve tri vrste Erazmus+ projekata u oblasti sporta: kolaborativna partnerstva, mala kolaborativna partnerstva, Neprofitni evropski sportski događaji. Takođe, organizacije iz Srbije mogu učestvovati u svim projektima kao partneri organizacijama iz drugih Erazmus+ programskih zemalja (sve zemlje Evropske unije, Turska, Makedonija, Norveška, Island, Lihtenštajn).

Podsećamo da je za pristup formularima neophodan EU login nalog, a za popunjavanje projektnih prijava registrovan PIC broj organizacije podnosioca i svih partnera na projektu.