Objavljen poziv za Erazmus povelju za visoko obrazovanje

Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) objavila je poziv za Erazmus povelju za visoko obrazovanje.

Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) je dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju na osnovu koje mogu da konkurišu i učestvuju u projektima Erazmus+ programa. Ona sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u Programu. Erazmus povelja pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje.

U skladu sa pripremnim merama za punopravno učešće Republike Srbije u Erazmus+ programu, akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Srbije u tekućem pozivu mogu da konkurišu za dodelu Erazmus povelje za visoko obrazovanje.

Na poziv se mogu prijaviti sve akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Republike Srbije. Rok za prijavu je 22. mart 2018. godine do 12.00 časova po srednjoevropskom vremenu.

 O rezultatima konkursa podnosioci prijava će biti obavešteni do kraja septembra 2018.godine.

 Tekst poziva kao i informacije koje se tiču procesa podnošenja prijave, prijavnih formulara i kriterijuma za ocenjivanje prijava možete naći na stranici Izvršne agencije.

Za sve dodatne informacije i podršku možete kontaktirati Grupu sa visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem adrese higher-education@tempus.ac.rs i telefona 011 33 42 430, opcija 4.