Обука за развој и унапређивање вештина каријерних практичара за рад са особама из осетљивих група

Фондација Темпус кроз активности ЕПАЛЕ националног тима за подршку и националног центра Euroguidance мреже организује дводневну обуку: ,,Превладај беспомоћност: Како користити каријерно вођење и саветовање за оснаживање одраслих из осетљивих група?” која ће се одржати 27.11. и 28.11. 2018. године, у Београду у хотелу ,,Србија” (Устаничка бр. 127).

Обука је намењена каријерним практичарима који спроводе и/или планирају да осмисле активности каријерног вођења и саветовања за одрасле из осетљивих група. У току дводневног програма учесници ће имати прилику да кроз интерактиван рад у малим групама сазнају више o мотивационом интервјуисању, наративним техникама и специфичностима рада са корисницима психијатријских услуга. Детаљније о програму обуке и предавачима можете прочитати на крају текста, целокупну агенду и опис можете преузети овде.

Учешће на конференцији и обуци је бесплатно. За учеснике из Србије, који не живе у Београду, а којима је претходно прихваћена пријава, постоји могућност обезбеђивања смештаја, као и рефундације путних трошкова у складу са процедуром Фондације Темпус, о чему ће сви чије су пријаве одобрене бити детаљно обавештени.Радни језик конференције је енглески и превод ће бити обезбеђен свим учесницима који у регистрационом формулару нагласе да им је потребан превод.

Заинтересовани запослени у Националној служби за запошљавање, невладиним организацијама, школама које имају програме образовања одраслих, центрима за развој каријере, као и социјални радници, омладински радници који већ спроводе неке од активности каријерног информисања, саветовања и обуке за развој вештина управљања каријером могу да се пријаве за учешће путем регистрационог формулара, до 15.11.2018. године у подне.

Број учесника је ограничен на 30 по радионици. Приликом одобравања пријава водиће се рачуна о исказаној мотивацији, заступљености учесника из различитих типова организација, региона и времена пријављивања, стога Вас позивамо да што пре пријавите своје учешће попуњавањем регистрационог формулара.

За све додатне информације можете нас контактирати путем имејл адресе: adult-education@tempus.ac.rs или телефона: 011 33 42 430, опција 7.

Радионица А: Мотивационо интервјуисање (МИ) – начин да се подржи промена

О предавачу: Сим Варв

Радионицу води Сим Варв из Естоније. Господин Варв је МИ тренер од 2015. године, а примењује ову технику у својој пракси од 2012. године. Члан је Мреже тренера мотивационог интервјуисања – MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers, https://motivationalinterviewing.org/). Господин Варв ради у школи за младе који имају различита психијатријска обољења као директор за стратешко планирање, а претходно је радио као специјални педагог, саветујући ученике у различитим областима, укључујући и каријерно вођење. Такође је радио са младима из осетљивих група организујући различите активности, кампове, размене и тренинге који су имали за циљ да подрже младе да пронађу најбоља решења за своју будућност.

Опис радионице: Мотивационо интервјуисање – начин да се подржи промена

Мотивационо интервјуисање је сараднички стил конверзације којим се оснажује лична мотивација и посвећеност промени (Miller & Rollnick, 2015). Има своју примену у различитим контекстима као средство подршке појединцу у процесу доношења и спровођења одлуке у различитим животним периодима и ситуацијама, на пример: Шта је мој наредни корак у животу?

На крају ових радионица, учесници ће моћи да:

  • препознају ситуације у којима је МИ одговарајући начин рада
  • сазнају основне информације о: духу мотивационог интервјуисања, току спровођења и алатима које се користе у МИ
  • препознају говор промене у разговору са клијентом

Радионице ће бити интерактивне, учесници ће бити укључени у практичне вежбе, дискусије и рефлексије.

Уколико сте заинтересовани да учествујете на обуци можете се пријавити путем регистрационог формулара.

Радионица Б: Запослење као подршка опоравку: примери техника за спровођење активности КВИС у раду са корисницима психијатријских услуга

О предавачу:

Др Никос Дросос је истраживач у Лабораторији за Каријерно вођење и саветовање која се налази на Националном Универзитету Каподистрија у Атини. Предавач је на предметима „Каријерно вођење и саветовање“ и „Специјално образовање“ у оквиру мастер студија на Националном Универзитету Каподистирија у Атини као и на предмету „Каријерно вођење и саветовање“ на Европском универзитету на Кипру. Годинама ради у области каријерног вођења и саветовања у оквиру које је супервизирао, развијао, имплементирао и процењивао многе пројекте. Био је задужен за развој методологије и алата за каријерно саветовање корисника психијатријских услуга (2012-2014 године) и дугорочно незапослених (2013-2015 године). Методологије развијене у склопу ових активности примењиване су под његовом супервизијом са запаженим резултатима. Члан је управног одбора Панхеленске асоцијације за психосоцијалну рехабилитацију и радну интеграцију (Panhellenic Association for Psychosocial Rehabilitation & Work Integration-PEPSAEE) и Хеленске асоцијације за подржано запошљавање (Hellenic Association for Supported Employment-ELETYPE). Вишеструко је награђиван за своје социјално ангажовање и академски рад. Заједно са проф. др Sidiropoulou-Dimakakou развио је “ARIADNE” упитник каријерних интересовања који је до сада користило више од 13,000 студената из Грчке и Кипра.

Један је оснивача Мреже за иновативно каријерно вођење и саветовање (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling-NICE) и члан је научног одбора Европског прогама докторских студија (European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling- ECADOC). Објавио је у коауторству шест књига, више од 25 чланака у научним часописама и шест поглавља у научним публикацијама.

Опис радионице: Запослење као подршка опоравку: примери техника за спровођење активности КВИС у раду са корисницима психијатријских услуга

Социо-економске промене и нестабилно тржиште рада наглашавају потребу да се редефинише и реформише улога каријерног вођења и саветовања како би се одговорило на тренутне друштвене потребе. Социјално осетљиве групе а посебно корисници психијатријских услуга суочавају се са проблемом незапослености у већем проценту него општа популација. Стога, њихово учешће у друштву и грађанско ангажовање постаје теже. Многи корисници психијатријских услуга виде запошљавање као приоритет и централни аспект опоравка.

У склопу радионице, учесници ће имати прилику да дискутују о различитим методама, техникама и акцијама које каријерни саветник може да примени како би фацилитирао каријерни развој корисника психијатријских услуга. Предложени метод каријерног саветовања комбинује елементе конструктивистичког приступа у каријерном саветовању и методологију подржаног запошљавања. Посебно ће се дискутовати о потреби за сарадњом каријерног саветника и локалног тржишта рада и практичним импликацијама. Учесници ће имати прилику да разговарају о различитим специфичним методама и техникама за формирање мреже послодаваца који су заинтересовани да запосле кориснике психијатријских услуга. Током рада користиће се различите студије случаја.

Уколико сте заинтересовани да учествујете на обуци можете се пријавити путем регистрационог формулара.

Радионица Ц: Неке приче су као затвор, неке приче нас ослободе

О предавачу:

Ивор Броер је међународни консултант и тренер који користи системски конструктивистички приступ и наративни приступ како би фацилитирао дијалог који има за циљ да помогне појединцима, организацијама и тимовима да остваре своје циљеве и развију своје потенцијале. Један је од директора организације „In Dialogue“ (www.in-dialogue.org) у оквиру које ради у различитим европским државама као и у Америци и Канади.

Опис радионице: Неке приче су као затвори, а неке нас ослобађају

Током различитих животних епизода, људи креирају значење о томе шта се дешава креирајући или (пре)причавајући приче. Причамо приче о другима и себи, у којима додељујемо различите идентитете другима и себи. Приче се креирају са циљем да обезбеде континуитет и предвидивост, као што је пример са причом  „Ја сам лош ученик “. Ако добијемо лошу оцену можемо да кажемо: „Рекао сам ти, ја сам лош ученик“ или „Нећу се изненадити ако будем имао још лоших резултата у будућности (тако да боље да се не укључујем у образовање уопште)“. Уколико се приче понављају довољно пута могу да постану наша „звезда водиља“. Постају нешто за шта укратко кажемо: то сам ја.

Неке од ових прича су корисне јер нас воде у жељном смеру. Ипак, неке приче могу да буду обесхрабрујуће и проблематичне и да формирају неку врсту личног „затвора“. Тема ове радионице биће управо обесхрабрујуће приче попут прича о стиду, беспомоћности, неуспеху, безвредности и ограничавајућих идентитета које кроз овакве приче преузимамо. Током радионице разговараће се о томе како се овакве приче формирају, одржавају (кроз преовладавајући дискурс и под утицајем вршњачке групе) и како могу да постану видљиве и доведене у питање коришћењем наративних средстава. Учесници ће радити на својим студијама случаја примењујући неке од метода наративног приступа. Такође, имаће прилике да сазнају више о теоријским основама као и да дискутују о томе како могу да примене овај приступ у раду са својим клијентима.

Уколико сте заинтересовани да учествујете на обуци можете се пријавити путем регистрационог формулара.