Одобрени пројекти за изградњу капацитета у високом образовању

У оквиру позива за Пројекте изградње капацитета у високом образовању објављеног 2016. године, за финансирање је одабрано укупно 149 пројеката из целе Европе. Високошколске установе из региона Западног Балкана учествују у 16 пројеката, од којих високошколске установе из Србије у 8.

Пројекти неких од највећих високошколских установа из Србије, попут универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу бавиће се унапређењем система високог образовања, развојем нових студијских програма из области агротуризма, електротехнике, телекомуникација, информационом безбедношћу, репродуктивном медицином и медицином бола.

Списак пројеката у којима учествују високошколске установе из Србије можете пронаћи на нашој страници са одобреним пројектима.

Целокупан списак пројеката који су одабрани за финансирање у другом року Еразмус+ пројеката изградње капацитета у високом образовању можете погледати на сајту Извршне агенције (EACEA).