Еразмус+ база пројеката

Еразмус+ база пројеката садржи податке о пројектима програма Европске уније:

 • Темпус
 • Еразмус Мундус
 • Програм за целоживотно учење
 • Еразмус+

У овим пројектима учествују високошколске и друге институције из Србије. Успостављањем базе пројеката желимо да учинимо доступним свим заинтересованима:

 • преглед свих пројеката и основне податке о учесницима из Србије – институцијама и појединцима,
 • основне циљеве, активности и конкретне резултате пројеката у институцијама,
 • податке о опреми купљеној на основу пројеката,
 • најважнија документа настала реализацијом пројеката.

Еразмус+ база пројеката је уједно и база ресурса којом желимо да унапредимо обавештеност јавности о резултатима пројеката и да подстакнемо њихову бољу искоришћеност на националном нивоу и шире.

База садржи следеће врсте електронских докумената настале у пројектима:

 • студије и анализе,
 • извештаје са студијских посета и других активности,
 • структуру реформисаних или новоуведених студијских програма и обука,
 • приручнике, документа о садржају развијених студијских програма и обука,
 • уџбенике чија је израда финансирана из буџета пројекта или апстракте који су припремљени у оквиру пројекта и
 • све друге, сличне врсте докумената и публикација које се могу сматрати корисним.

Линк за приступ бази ресурса насталих у пројектима

Ваше сугестије за унапређење Еразмус+ базе података и ресурса су увек добродошле. База је успостављена у августу 2010. године и њен садржај се периодично допуњава материјалима које добијамо од учесника пројеката.

Последње модификовано: March 10, 2020Публикације: