База ресурса

Базом ресурса ресурса желимо да унапредимо обавештеност јавности о резултатима пројеката  и да подстакнемо њихову бољу искоришћеност на националном нивоу и шире.

База садржи следеће врсте електронских докумената настале у пројектима:

  • студије и анализе,
  • извештаје са студијских посета и других активности,
  • структуру реформисаних или новоуведених студијских програма и обука,
  • приручнике, документа о садржају развијених студијских програма и обука,
  • уџбенике чија је израда финансирана из буџета пројекта или апстракте који су припремљени у оквиру пројекта и
  • све друге, сличне врсте докумената и публикација које се могу сматрати корисним.

Линк за приступ бази ресурса насталих у пројектима

Ваше сугестије за унапређење базе ресурса су увек добродошле. База је успостављена у августу 2010. године и њен садржај се периодично допуњава материјалима које добијамо од учесника пројеката.

Последње модификовано: октобар 15, 2014Публикације: