Baza resursa

Bazom resursa resursa želimo da unapredimo obaveštenost javnosti o rezultatima projekata  i da podstaknemo njihovu bolju iskorišćenost na nacionalnom nivou i šire.

Baza sadrži sledeće vrste elektronskih dokumenata nastale u projektima:

  • studije i analize,
  • izveštaje sa studijskih poseta i drugih aktivnosti,
  • strukturu reformisanih ili novouvedenih studijskih programa i obuka,
  • priručnike, dokumenta o sadržaju razvijenih studijskih programa i obuka,
  • udžbenike čija je izrada finansirana iz budžeta projekta ili apstrakte koji su pripremljeni u okviru projekta i
  • sve druge, slične vrste dokumenata i publikacija koje se mogu smatrati korisnim.

Link za pristup bazi resursa nastalih u projektima

Vaše sugestije za unapređenje baze resursa su uvek dobrodošle. Baza je uspostavljena u avgustu 2010. godine i njen sadržaj se periodično dopunjava materijalima koje dobijamo od učesnika projekata.

Poslednje modifikovano: oktobar 15, 2014Publikacije: