Еразмус+

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовање, млади и  спорт.

У најширем смислу, програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:

  • унапредити и подржати развој свих нивоа образовања,
  • ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења,
  • оснажити везу образовања са светом рада,
  • створити додатне вредности за европски простор образовања,
  • повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Еразмус+ ће трајати у периоду од 2014. до 2020. године.

Укупна средства намењена програму за цео период  износе 14,7 милијарди евра.

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Део програма Еразмус+ су и интернет портали за сарадњу о области образовања и младих, у саставу кључне активности 2.

Последње модификовано: октобар 15, 2014Публикације: