Питања и одговори

1. Ако једна партнерска организација на пројекту жели да свој део средстава пребаци другој партнерској организацији, која ће обавити њихов део активности, да ли је то могуће?
Уколико партнери желе да се одрекну дела средстава, у оквиру исте буџетске линије, потребно је да постоји писани доказ да се партнер чија средства се пребацују сложио са овом изменом. Све дозвољене прерасподеле буџетских средстава, дефинисане су у Уговору чланом И.3.3.

2. Шта се дешава уколико током трајања пројекта партнер иступи из пројекта?

У случају да партнер намерава да иступи из КА2 пројекта стратешког партнерства, координатор је дужан да нађе новог партнера пре формалног иступања партнера уколико би изласком тог партнера из пројекта био  нарушен минимум конзорцијума, односно, уколико иступањем једног од партнера у пројекту више не учествују три институције из три различите програмске земље. Када то није случај, координатор може, али не мора укључити новог партнера у пројекат.

Избор новог партнера не би смео да угрози садржај и циљеве самог пројекта за који су добијена средства.

Уколико не укључује новог партнера, координатор мора детаљно да образложи како ће се дужности прерасподелити на преостале партнере. За КА2 пројекте стратешких партнерстава, ове измене се комуницирају кроз Захтев за измену уговора.

Важно је нагласити да промене партнера могу довести до промена у крајњем износу додељених наменских бесповратних средстава. У случају промене партнера, препоручује се контактирање пројектног саветника у вези са даљим корацима.