Erazmus+

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i  sport.

U najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:

  • unaprediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
  • ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
  • osnažiti vezu obrazovanja sa svetom rada,
  • stvoriti dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja,
  • povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.

Erazmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Erazmus+ će trajati u periodu od 2014. do 2020. godine.

Ukupna sredstva namenjena programu za ceo period  iznose 14,7 milijardi evra.

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport). Deo programa Erazmus+ su i internet portali za saradnju o oblasti obrazovanja i mladih, u sastavu ključne aktivnosti 2.

Poslednje modifikovano: oktobar 15, 2014Publikacije: