Листа одобрених пројеката

Пројекти предложени за финансирање у оквиру Националног позива за 2018. годину:

Број Број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA104-000295 The Culture and the Use of ICT in Teaching Spanish as a Foreign Language Удружење професора шпанског језика Србије, Београд 15.533,00
2. 2018-1-RS01-KA104-000297 Примена основа програма Reggio Emilia у вртићима Удружење за подстицање дечијег развоја “Велики мали свет”, Београд 10.665,00
3. 2018-1-RS01-KA104-000207 Developing Competences for Efficient Use of Language, New Methodology and Innovative Technology in EFL Classroom Агенција “Blackbird”, Чачак 9.880,00
4. 2018-1-RS01-KA104-000212 Learning and Sharing for Better Teaching Удружење наставника енглеског језика ELTA, Београд 17.851,00
5. 2018-1-RS01-KA104-000258 Целоживотно учење као образовање за будућност Основна школа “Свети Сава”, Пожаревац 6.240,00
6. 2018-1-RS01-KA104-000325 Market of Entrepreneurship Путевима предузетништва, Нови Сад 9.644,00
7. 2018-1-RS01-KA104-000304 Prison education: The way to be free Друштво андрагога Србије, Београд 16.448,00

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Број Број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава
1. 2018-1-RS01-KA104-000327 Move on! Техничка школа Књажевац 6.308,00
2. 2018-1-RS01-KA104-000233 Raising quality  of language services on the road to EU Студио за стране језике “Queen Victoria”, Београд 4.820,00

*Пројекти са резервне листе могу бити финансирани уколико се за то стекну услови тј. расположива средства.

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектном пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације не потпише уговор са Фондацијом Темпус.