Lista odobrenih projekata

Projekti predloženi za finansiranje u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu:

Broj Broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA104-000295 The Culture and the Use of ICT in Teaching Spanish as a Foreign Language Udruženje profesora španskog jezika Srbije, Beograd 15.533,00
2. 2018-1-RS01-KA104-000297 Primena osnova programa Reggio Emilia u vrtićima Udruženje za podsticanje dečijeg razvoja “Veliki mali svet”, Beograd 10.665,00
3. 2018-1-RS01-KA104-000207 Developing Competences for Efficient Use of Language, New Methodology and Innovative Technology in EFL Classroom Agencija “Blackbird”, Čačak 9.880,00
4. 2018-1-RS01-KA104-000212 Learning and Sharing for Better Teaching Udruženje nastavnika engleskog jezika ELTA, Beograd 17.851,00
5. 2018-1-RS01-KA104-000258 Celoživotno učenje kao obrazovanje za budućnost Osnovna škola „Sveti Sava“, Požarevac 6.240,00
6. 2018-1-RS01-KA104-000325 Market of Entrepreneurship Putevima preduzetništva, Novi Sad 9.644,00
7. 2018-1-RS01-KA104-000304 Prison education: The way to be free Društvo andragoga Srbije, Beograd 16.448,00

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Broj Broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
1. 2018-1-RS01-KA104-000327 Move on! Tehnička škola Knjaževac 6.308,00
2. 2018-1-RS01-KA104-000233 Raising quality  of language services on the road to EU Studio za strane jezike “Queen Victoria”, Beograd 4.820,00

*Projekti sa rezervne liste mogu biti finansirani ukoliko se za to steknu uslovi tj. raspoloživa sredstva.

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnom prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.