Правила и упутства

Европска комисија указује на то да је важно обратити пажњу на ширење информација о резултатима пројекта.

Корисне информације о томе како да се организује дисеминација пројекта могу се наћи на:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Последње модификовано: October 15, 2014Публикације: