Састанци пројеката

КООДИНАТИВНИ САСТАНАК, 11. децембар 2018. године

Четврти координативни састанак за представнике високошколских институција које учествују у реализацији пројеката за изградњу капацитета у високом образовању у оквиру програма Еразмуса+

11. децембра 2018. године, у хотелу ”Метропол”, одржан је четврти координативни састанак посвећен реализацији текућих пројеката за изградњу капацитета у високом образовању (CBHE). Скуп је отворен уводним излагањима представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), проф. др Марије Кузмановић и управитеља Фондације Темпус – Еразмус+ канцеларије у Србији, гђе Марије Филиповић-Ожеговић. Састанку су присуствовали и представници служби високошколских установа које учествују у реализацији текућих пројеката.

На састанку је било речи о значају текућих пројеката за процесе реформи високог образовања, али и о техничким и финансијским аспектима њихове реализације. Дискусији са учесницима су претходиле презентације везане за реализацију пројеката, односно истакнуте су најважније информације и препоруке које се тичу: релевантне документације, типова и начина правдања трошкова, праћења и мониторинг пројеката.

Током састанка се такође говорило о смерницама за израду извештаја о напретку CBHE пројеката, те о правилима Еразмус+ програма по питању ширења и коришћења пројектних резултата.

Све презентације са састанка су доступне на следећим линковима:

  1. Основне карактеристике Еразмус+ пројеката из области изградње капацитета у високом образовању;
  2. Мониторинг пројеката из области изградње капацитета у високом образовању;
  3. Основне смернице за израду извештаја о напретку пројекта и спровођењу активности;
  4. Ширење и коришћење резултата пројекта.

 

КООДИНАТИВНИ САСТАНАК 2018. године

Трећи координативни састанак за представнике високошколских институција које учествују у реализацији пројеката за изградњу капацитета у високом образовању у оквиру програма Еразмуса+

26. априла 2018. године, у хотелу ”88 Rooms”, одржан је трећи координативни састанак посвећен реализацији текућих пројеката за изградњу капацитета у високом образовању (CBHE). Скуп је отворен уводним излагањима представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), проф. др Татјане Цветковски и управитеља Фондације Темпус – Еразмус+ канцеларије у Србији, гђе Марије Филиповић-Ожеговић. Састанку су присуствовали представници свих служби високошколских установа које учествују у реализацији текућих пројеката.

На састанку је било речи о значају текућих пројеката за процесе реформи високог образовања, али и о техничким и финансијским аспектима њихове реализације. Дискусији са учесницима су претходиле презентације везане за реализацију пројеката, односно истакнуте су најважније информације и препоруке које се тичу: релевантне документације, типова и начина правдања трошкова, праћења и мониторинг пројеката.

Током састанка се такође говорило о смерницама за израду извештаја о напретку CBHE пројеката, те о правилима Еразмус+ програма по питању ширења и коришћења пројектних резултата.

Све презентације са састанка су доступне на следећим линковима:

  1. Основне карактеристике Еразмус+ пројеката из области изградње капацитета у високом образовању;
  2. Мониторинг пројеката из области изградње капацитета у високом образовању;
  3. Основне смернице за израду извештаја о напретку пројекта и спровођењу активности;
  4. Ширење и коришћење резултата пројекта.

 

КООРДИНАТИВНИ САСТАНАК 2017. године

Други координативни састанак за представнике високошколских институција које учествују у реализацији пројеката за изградњу капацитета у високом образовању у оквиру програма Еразмуса+

05. маја 2017. године, у хотелу ”Метропол”, одржан је други координативни састанак посвећен реализацији текућих пројеката за изградњу капацитета у високом образовању (CBHE). Скуп је отворен уводним излагањима представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), проф. др Весне Мандић и управитеља Фондације Темпус – Еразмус+ канцеларије у Србији, гђе Марије Филиповић-Ожеговић. Састанку су присуствовали представници свих служби високошколских установа које учествују у реализацији текућих пројеката.

На састанку је било речи о значају текућих пројеката за процесе реформи високог образовања, али и о техничким и финансијским аспектима њихове реализације. Дискусији са учесницима су претходиле презентације везане за реализацију пројеката, односно истакнуте су најважније информације и препоруке које се тичу: релевантне документације, типова и начина правдања трошкова, праћења и мониторинг пројеката.

Током састанка се такође говорило о смерницама за израду извештаја о напретку CBHE пројеката, те о правилима Еразмус+ програма по питању ширења и коришћења пројектних резултата.

Све презентације са састанка су доступне на следећим линковима:

1. Основне карактеристике Еразмус+ пројеката из области изграње капацитета у високом образовању
2. Мониторинг пројеката из области изградње капацитета у високом образовању
3. Основне смернице за израду извештаја о напретку пројекта и спровођењу активности
4. Ширење и коришћење резултата пројекта

 

КООРДИНАТИВНИ САСТАНАК 2016. године

Први координативни састанак за представнике високошколских институција које учествују у реализацији пројеката за изградњу капацитета у високом образовању у оквиру програма Еразмуса+

18. маја 2016. године, у Палати ”Србија”, одржан је први координативни састанак посвећен реализацији текућих пројеката за изградњу капацитета у високом образовању (CBHE). Скуп је отворен уводним излагањима представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), проф. др Зоране Лужанин и управитеља Фондације Темпус – Еразмус+ канцеларије у Србији, гђе Марије Филиповић-Ожеговић. Састанку су присуствовали представници свих служби високошколских установа које учествују у реализацији текућих пројеката.

На састанку је било речи о значају текућих пројеката за процесе реформи високог образовања, али и о техничким и финансијским аспектима њихове реализације. Дискусији са учесницима су претходиле презентације везане за реализацију пројеката, односно истакнуте су најважније информације и препоруке које се тичу: релевантне документације, типова и начина правдања трошкова, праћења и мониторинг пројеката.

У наставку састанка се говорило о пројектима међународне кредитне мобилности, могућностима и предностима учешћа високошколских институција на овогодишњем Сајму високог образовања у Ливерпулу, као и о спровођењу CEEPUS програма у Србији.

Све презeнтације са састанка су доступне на следећим линковима:

1. Основне карактеристике Еразмус+ пројеката из области изградње капацитета у високом oбразовању 

2. Основне смернице за израду извештаја о напретку пројекта и спровођењу активности

3. Презентација са Координативног састанка са управама високошколских установа

 

 

 

 

 

Последње модификовано: December 12, 2018Публикације: