KA1 – Visoko obrazovanje

Na ovoj stranici nalaze se sve potrebne informacije za korisnike čiji su projekti mobilnosti u visokom obrazovanju, odobreni.

Osim spiska odobrenih projekata, ovde se mogu naći i neophodne informacije koje se tiču korišćenja Korisničkog prostora, promena u sprovođenju projekata, spiska savetnika kojima se mogu obratiti, najčešćih pitanja i odgovora u vezi sa projektima, informacije o finansijskoj podršci za studente u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, kao i prezentacije sa koordinativnih sastanaka.

KA103 i KA107:

KA103 – projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih država: 

KA107 – projekti međunarodne kreditne mobilnosti:

Poslednje modifikovano: January 10, 2020Publikacije: