Измене у спровођењу пројекта KA107

Уколико је предлог пројекта који је организација из Србије поднела Фондацији Темпус прихваћен, и одобрена су јој наменска бесповратна средства за његову реализацију, може се догодити да се јаве различите потребе за изменама пројектне документације које наводимо у наставку.

Промене које захтевају званично обавештење

Ове врсте измена не захтевају одобрење од стране Фондације Темпус, али је потребно да корисници поставе на Kориснички простор допис/обавештење (слободна форма) о насталој промени.

Рок за достављање обавештења је 7 радних дана по насталој промени и подразумева:

 • Промена контакт особе;
 • Промена лица овлашћеног за заступање самосталне високошколске установе која је корисник пројекта;
 • Промена правног статуса самосталне високошколске установе, адресе и осталих контакт података;
 • Прерасподела средстава:
  До 50% средстава додељених за организациону подршку на индивидуалну подршку, трошкове превоза и подршку особама са хендикепом како за студенте, тако и за запослене;
  Са индивидуалне подршке на подршку за трошкове превоза, и обратно, како за студенте тако и за запослене (докле год су та средства намењена сарадњи са истом партнерском земљом);
  Са индивидуалне подршке и превоза за запослене, на индивидуалну подршку и превоз за студенте, и обратно, узевши у обзир ограничења токова/праваца мобилности за поједине регионе (докле год су та средства намењена сарадњи са истом партнерском земљом);
  Са индивидуалне подршке и превоза за запослене ради држања наставе, на запослене ради усавршавања и обратно (под условом да се ради о истој партнерској земљи);
  Са долазних на одлазне токове/правце мобилности и обратно, унутар исте партнерске земље, докле год те промене не премаше 40% укупног буџета пројекта и уколико је ток/правац мобилности прихватљив.

Приликом промене контакт особе, потребно је електронски потписати допис о именовању нове контакт особе од стране лица овлашћеног за заступање организације и поставити га на Кориснички простор.

Веће измене које захтевају анекс Уговора

Званични захтев за измену Уговора о додели наменских бесповратних средстава потребан је у случају већих измена на пројекту. Рок за подношење захтева је 30 дана пре настале измене.

Примери већих измену су:

 • Измена периода трајања пројекта са 16 на 24 месеца или обратно;
 • Измене буџета пројекта;
 • Промена банковног рачуна;
 • Увођење новог пројектног партнера;
 • Прерасподела средстава са долазних на одлазне токове мобилности и обратно, унутар исте партнерске земље, уколико те промене прелазе 40% укупног буџета пројекта и уколико је ток/правац мобилности прихватљив;
 • Остало.

Измена Уговора се може тражити само за време трајања пројекта, не може имати ретроактивно дејство; и неопходно је доставити 30 дана пре настале измене. Немогуће је тражити измену у Уговору у последњих месец дана спровођења пројекта. Такође, не може се мењати максимална вредност додељених средстава.

Последње модификовано: August 7, 2020Публикације: