Izmene u sprovođenju projekta KA107

Ukoliko je predlog projekta koji je organizacija iz Srbije podnela Fondaciji Tempus prihvaćen, i odobrena su joj namenska bespovratna sredstva za njegovu realizaciju, može se dogoditi da se jave različite potrebe za izmenama projektne dokumentacije koje navodimo u nastavku.

Promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje

Ove vrste izmena ne zahtevaju odobrenje od strane Fondacije Tempus, ali je potrebno da korisnici postave na Korisnički prostor dopis/obaveštenje (slobodna forma) o nastaloj promeni.

Rok za dostavljanje obaveštenja je 7 radnih dana po nastaloj promeni i podrazumeva:

 • Promena kontakt osobe;
 • Promena lica ovlašćenog za zastupanje samostalne visokoškolske ustanove koja je korisnik projekta;
 • Promena pravnog statusa samostalne visokoškolske ustanove, adrese i ostalih kontakt podataka;
 • Preraspodela sredstava:
  Do 50% sredstava dodeljenih za organizacionu podršku na individualnu podršku, troškove prevoza i podršku osobama sa hendikepom kako za studente, tako i za zaposlene;
  Sa individualne podrške na podršku za troškove prevoza, i obratno, kako za studente tako i za zaposlene (dokle god su ta sredstva namenjena saradnji sa istom partnerskom zemljom);
  Sa individualne podrške i prevoza za zaposlene, na individualnu podršku i prevoz za studente, i obratno, uzevši u obzir ograničenja tokova/pravaca mobilnosti za pojedine regione (dokle god su ta sredstva namenjena saradnji sa istom partnerskom zemljom);
  Sa individualne podrške i prevoza za zaposlene radi držanja nastave, na zaposlene radi usavršavanja i obratno (pod uslovom da se radi o istoj partnerskoj zemlji);
  Sa dolaznih na odlazne tokove/pravce mobilnosti i obratno, unutar iste partnerske zemlje, dokle god te promene ne premaše 40% ukupnog budžeta projekta i ukoliko je tok/pravac mobilnosti prihvatljiv.

Prilikom promene kontakt osobe, potrebno je elektronski potpisati dopis o imenovanju nove kontakt osobe od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije i postaviti ga na Korisnički prostor.

Veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora

Zvanični zahtev za izmenu Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potreban je u slučaju većih izmena na projektu. Rok za podnošenje zahteva je 30 dana pre nastale izmene.

Primeri većih izmenu su:

 • Izmena perioda trajanja projekta sa 16 na 24 meseca ili obratno;
 • Izmene budžeta projekta;
 • Promena bankovnog računa;
 • Uvođenje novog projektnog partnera;
 • Preraspodela sredstava sa dolaznih na odlazne tokove mobilnosti i obratno, unutar iste partnerske zemlje, ukoliko te promene prelaze 40% ukupnog budžeta projekta i ukoliko je tok/pravac mobilnosti prihvatljiv;
 • Ostalo.

Izmena Ugovora se može tražiti samo za vreme trajanja projekta, ne može imati retroaktivno dejstvo; i neophodno je dostaviti 30 dana pre nastale izmene. Nemoguće je tražiti izmenu u Ugovoru u poslednjih mesec dana sprovođenja projekta. Takođe, ne može se menjati maksimalna vrednost dodeljenih sredstava.

Poslednje modifikovano: August 7, 2020



Publikacije: