Упутство за именовање и коришћење докумената на Корисничком простору (КА103 и КА107)

На Корисничком простору пројекта се налазе четири главна фолдера, који служе за предају извештаја и комуникацију са Фондацијом Темпус:

 1. Уговорна документација
 2. Измене на пројекту
 3. Извештавање
 4. Финансијска документација

Водите рачуна да документи које постављате буду потпуне и финалне верзије, с обзиром да се не могу брисати са Корисничког простора.

Упутство за именовање документације у фолдерима 1-3:

Пројектну документацију је потребно приложити, у односу на тип активности, у један од фолдера који су већ креирани.
Молимо Вас да се приликом постављања докумената на Кориснички простор, водите следећим принципом именовања докумената:

 • Назив документа_потписано (пример Уговор_референтни број пројекта_електронски потписано)
 • Назив документа_прва измена (пример: Захтев за мање измене_прва измена)Назив документа_прва транша (пример: Инструкције за плаћање_прва транша)
 • Интер-инситутционални уговор са Универзитетом у Келну (Интер-институционални_уговор_Универзитет_Келн)
 • Уговор са запосленим (пример: Уговор_запослени_Име_Презиме)
 • Уговор са студентом (пример: Уговор_студент_Име_Презиме)
 • Конкурс за студије на Универзитету у Келну, Немачка (Конкурс_Немачка_Универзитет_Келн)
 • Дисеминација (примери: Промоција_пројекта_Чачак, Новински_чланак_Локалне_новине, итд.)

Упутство за именовање документације у фолдеру 4: Финансијска документација

Пример је дат за документацију којом се могу правдати трошкови превоза. Исти принцип треба применити и на документацију која се односи на остале буџетске линије:

 • 01_Превоз_авио-карта_Име_Презиме
 • 01_ Превоз_рачун_Име_Презиме – уколико имате више рачуна додајте редни број (нпр. 01_ Превоз_рачун_Име_Презиме _03)
 • 01_превоз_извод – уколико имате више извода додајте редни број (нпр. 01_ превоз_извод _02)

Такође, уколико Ваш захтев не спада под промене које захтевају званично обавештење или  измене које захтевају анекс Уговора (више о томе погледајте овде), молимо Вас да обавештења не качите на Кориснички простор у виду питања или изјаве у word документу, већ да пишете на higher-education@tempus.ac.rs  како бисмо Вас упутили на даље кораке.

Последње модификовано: January 8, 2020Публикације: