Lista odobrenih projekata KA107

Na ovoj stranici se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata za finansiranje za oblast – međunarodna kreditna mobilnost za oblast visokog obrazovanja (KA107) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+ (konkursni rok februar 2020).

Za finansiranje su odobreni sledeći KA107 projekti:

Broj Broj projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreno finansiranje za sledeće zemlje Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA107-065170 Univerzitet u Kragujevcu Alžir, Australija, BiH, Dominikanska Republika, Gruzija, Izrael, Jordan, Crna Gora, Uzbekistan 337.563,00
2. 2020-1-RS01-KA107-065234 Univerzitet u Beogradu Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Ukrajina, Izrael, Maroko, BiH, Iran, SAD, Crna Gora, Liban 230.862,00
3. 2020-1-RS01-KA107-065226 Univerzitet Singidunum Rusija, Albanija, BiH, Tajland 105.785,00
4. 2020-1-RS01-KA107-065073 Univerzitet Umetnosti u Beogradu BiH, Crna Gora 90.280,00
5. 2020-1-RS01-KA107-065313 Visoka škola strukovnih Studija – Beogradska Politehnika Alžir, BiH, Kosovo*, Crna Gora 84.943,00
6. 2020-1-RS01-KA107-065133 Univerzitet u Novom Sadu Ukrajina, Tajland, Meksiko 80.998,00
7. 2020-1-RS01-KA107-065225 Univerzitet u Nišu Moldavija, Alžir, Bosna i Hercegovina 49.320,00
8. 2020-1-RS01-KA107-065146 Akademija strukovnih studija, Šabac Moldavija, Jermenija, Bosna i Hercegovina 26.200,00
9. 2020-1-RS01-KA107-065102 Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica BiH, Alžir 19.873,00
10. 2020-1-RS01-KA107-065179 Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd Ukrajina 9.900,00

Informacije o KA107 projektima, odobrenim za finansiranje 2019. godine (u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu), možete da pronađete ovde.

Za sve dodatne informacije, možete da se obratite grupi za visoko obrazovanje Fondacije Tempus, putem sledeće mejl adrese: higher-education@tempus.ac.rs

Poslednje modifikovano: August 3, 2020Publikacije: