Списак саветника за праћење одобрених пројеката КА107

Списак саветника за праћење одобрених пројеката КА107 је следећи:

Реф. број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Пројектни саветник
2019-1-РС01-КА107-000971 Универзитет у Београду Дарко Милогорић
2019-1-РС01-КА107-000651 Универзитет у Нишу Татјана Станковић
2019-1-РС01-КА107-000790 Универзитет EDUCONS, Сремска Каменица Татјана Станковић
2019-1-РС01-КА107-000649 Универзитет у Новом Саду Татјана Станковић
2019-1-РС01-КА107-000568 Универзитет у Крагујевцу Дарко Милогорић
2019-1-РС01-КА107-000591 Универзитет уметности у Београду Олга Јовановић
2019-1-РС01-КА107-000789 Универзитет у Новом Пазару Олга Јовановић
2019-1-РС01-КА107-000781 Висока школа струковних студија – Београдска политехника Дарко Милогорић

 

 

Последње модификовано: January 8, 2020Публикације: