Промене у спровођењу пројекта – Стратешка партнерства у високом образовању

Уколико је предлог пројекта који је организација из Србије поднела Фондацији Темпус прихваћен, и одобрена су јој наменска бесповратна средства за његову реализацију, може се догодити да се јаве различите потребе за изменама пројектне документације које наводимо у наставку.

Промене које захтевају званично обавештење

• Промена контакт особе

• Датуми одржавања активности у оквиру пројекта (само уколико датуми почетка и завршетка пројекта остају непромењени)

• Промена лица овлашћеног за заступање организације која је корисник пројекта

• Промена правног статуса организације, адресе и осталих контакт података

Ове врсте измена не захтевају одобрење од стране Фондације Темпус, али је потребно да корисници поставе на Кориснички простор допис/обавештење (слободна форма) о овој врсти измене.

Приликом промене контакт особе, потребно је електронски потписати допис о именовању нове контакт особе од стране лица овлашћеног за заступање Ваше организације и поставити га на Кориснички простор.

Захтев за мање измене

Потребно је да Корисник затражи Фондацији Темпус формално одобрење за планиране измене минимум 10 радних дана пре предложеног почетка мање измене на пројекту. Рок за захтев је 10 радних дана пре настале измене. Трошак који настане пре формалног прихватања од стране Фондације не мора бити прихваћен.

Примери мањих измена пројекта су:

• Локација активности (која не подразумева промену буџета)

• Профил учесника (уколико је извршена преселекција приликом подношења пројектних пријава)

• Промена курса (адекватно образложена и у складу са пројектном пријавом)

• Мање промене у програму активности дефинисаних пројектном пријавом

• Остало (уколико ситуација не спада у случајеве који захтевају обавештење, нити је наведена у формулару за мање измене, нити је ситуација која захтева измену Уговора, препоручујемо да контактирате свог саветника у Фондацији Темпус, како бисмо утврдили да ли је потребно попуњавати овај формулар)

Веће измене које захтевају анекс Уговора

Званични захтев за измену Уговора о додели наменских бесповратних средстава потребан је у случају већих измена на пројекту. Рок за захтев је 30 дана пре настале измене.

Примери већих измену су:

• Измена периода трајања пројекта
• Измене буџета пројекта ван флексибилности која је наведена у Уговору
• Промена банковног рачуна
• Веће измене пројектних активности
• Промена партнера
• Прекид пројекта
• Остало

Измена Уговора се може тражити само за време трајања пројекта, не може имати ретроактивно дејство; и неопходно је доставити 30 дана пре настале измене. Немогуће је тражити измену у Уговору у последњих месец дана спровођења пројекта. Такође, не може се мењати максимална вредност додељених средстава.

Последње модификовано: January 8, 2020Публикације: