Списак саветника за праћење пројеката Стратешких партнерстава у високом образовању

У следећој табели можете видети листу саветника који прате појединачне пројекте стратешких партнерстава одобрене у 2018. и 2019. години:

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Саветник Фондације Темпус
1. 2018-1-RS01-KA203-000428 Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem Универзитет у Београду Татјана Станковић
2. 2018-1-RS01-KA203-000432 Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems Универзитет у Новом Саду Олга Јовановић
3. 2019-1-RS01-KA203-000880 New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program – LAW AND GENDER Универзитет у Београду Татјана Станковић
4.  2019-1-RS01-KA203-000901  STEM in Heritage Sciences – HERISTEM Универзитет у Београду Олга Јовановић

Последње модификовано: January 8, 2020Публикације: