Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2017. – projekti mobilnosti predloženi za finansiranje za oblast obrazovanja odraslih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate selekcije projekata za oblast obrazovanja odraslih (KA1), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odluku o projektima predloženim za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti predloženi za finansiranje:

Ref. br. Naziv projekta Nosilac projekta Predloženi iznos sredstava
2017-1-RS01-KA104-000092 Implementation of innovative ways of teaching and learning English language using latest methodology and technology “Studio Rainbow”, Novi Sad 6.274,00 EUR
2017-1-RS01-KA104-000108 Support for professional development of preschool pedagogues Pedagoško društvo Srbije, Beograd 7.792,00 EUR
2017-1-RS01-KA104-000035 Teaching and Learning Enhanced YALS – Udruženje škola stranih jezika Srbije, Beograd 11.525,00 EUR
2017-1-RS01-KA104-000128 Introducing interdisciplinary planning and project-based teaching in a primary school for adult education Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Obrenovac 3.660,00 EUR
2017-1-RS01-KA104-000079 Let´s make our Special Education Schools more European “Pomoć porodici”, Beograd 7.205,00 EUR
2017-1-RS01-KA104-000076 Soft Skill Škola za osnovno obrazovanje odraslih, Sombor 11.160,00 EUR
2017-1-RS01-KA104-000087 Hearing Voices “Prostor”, Beograd 17.032,00 EUR
2017-1-RS01-KA104-000089 Mobility and learning – chance for development “Centar za celoživotno obrazovanje EDUFONS”, Novi Bečej 6.291,00 EUR

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnom prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.