Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2017. – projekti mobilnosti predloženi za finansiranje u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Fondacija Tempus objavljuje rezultate selekcije projekata za mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA1), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+ (01/2017).

Odluku o projektima predloženim za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti predloženi za finansiranje:

Broj projektne prijave Naziv projekta Naziv podnosioca Predloženi iznos sredstava
2017-1-RS01-KA102-000075 Dođoh, videh, naučih Tehnička škola “Drvo art”, Beograd 7.290,00 EUR
2017-1-RS01-KA102-000060 Practical Training on simulators for Maritime Study of Serbia Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Beograd 17.280,00
EUR
2017-1-RS01-KA102-000144 Innovation in gastronomy department of Secondary school of economics Sombor Srednja ekonomska škola, Sombor 8.320,00 EUR
2017-1-RS01-KA102-000095 Mobilnošću do unapređivanja nastave stručnih predmeta Ugostiteljsko-turistička škola, Beograd 7.875,00 EUR
2017-1-RS01-KA102-000048 Dual education and virtual company at secondary school Pravno-poslovna škola, Niš 5.764,00 EUR
2017-1-RS01-KA102-000094 Regionalni centar kompetencija – međunarodna saradnja Srbija – Slovenija Politehnička škola, Kragujevac 12.259,00 EUR
2017-1-RS01-KA102-000127 Mobilnošću do povećanja znanja i kapaciteta nastavnika Tehnička škola, Vladičin Han 8.540,00 EUR
2017-1-RS01-KA102-000093 Friendship, learning and practice between a developed country and a developing country Ekonomsko-trgovinska škola, Novi Pazar 8.095,00 EUR
2017-1-RS01-KA102-000031 Acquiring of knowledge for school and life Srednja stručna škola “Branko Radičević”, Ruma 9.156,00 EUR

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Rezultati selekcije za projekte u oblasti opšteg obrazovanja biće objavljeni do kraja maja 2017. godine