Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2017.- rezultati odabira projekata strateških partnerstava za finansiranje za oblast stručnog obrazovanja i obuka

Fondacija Tempus je objavila rezultate odabira projekata za finansiranje – za oblast strateških partnerstava u stručnom obrazovanju i obukama, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+. Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 Br. Ref.br. Naziv projekta Nosilac projekta Predloženi iznos sredstava
1 2017-1-RS01-KA202-000188 Deploying the Use of Apprenticeship-based Learning  Dostignuća mladih u Srbiji, Beograd  85,984.00 EUR 
2 2017-1-RS01-KA202-000192 Virtual Internships for Vocational Education and Training  Beogradska otvorena škola, Beograd 67,263.00 EUR 
3 2017-1-RS01-KA202-000186 New skills for the new world Trgovinsko-ugostiteljska škola  “Toza Dragović”, Kragujevac 35,355.00 EUR

 

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

 

 Br. Ref.br. Naziv projekta Nosilac projekta Predloženi iznos sredstava
1 2017-1-RS01-KA202-000191 The schools of knowledge and skills Hemijsko-tehnološka škola, Subotica 27,035.00 EUR

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnom prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.