Темпус

Србија је активно учествовала у програму Темпус од 2001. године, односно у две фазе програма: фаза Темпус III (2001–2007), све до конкурса 2013. године. То је био и последњи конкурс фазе Темпус IV (2008–2013), када је програм престао да постоји јер је тада постао део програма Еразмус+ (пројекти за изградњу капацитета у високом образовању).

Процењено је да је укупна вредност пројеката Темпус у којима су учестовале (још увек учествују) институције из Србије, као партнери или као координатори, око 45 милиона евра. Током целокупног периода (2001–2013) Темпус је био највећи финансијски инструмент помоћи модернизацији високог образовања, који је доприносио томе да високошколске институције из Србије прате актуелне токове промена у европском простору високог образовања.

Прослава 20 година постојања Темпус програма
Прослава 20 година постојања Темпус програма, Београд, март 2012. године

Утицај програма Темпус у високошколским институцијама у почетку се највише осетио у реформи конкретних студијских програма, куповини опреме и грађењу капацитета наставног особља студијским боравцима у иностранству. Такви пројекти су названи заједнички пројекти за реформу курикулума и остали су најбројнија група пројеката Темпус у Србији током целог трајања програма (скоро две трећине финансираних пројеката). Они су у највећој мери били одраз подршке реформама које су започете Болоњским процесом.

Истровремено, имајући у виду приоритете Темпуса за конкурисање, били су истакнути и други важни делови програма, односно изазови који се тичу унапређења рада самих институција, унапређења стандарда квалитета, интерне регулативе, рада студентских служби, студентских представничких тела и управљања институцијама у целини. Такви пројекти су названи пројекти за реформу управљања високошколским институцијама и најчешће се били структурног карактера, што значи да се решења остварена у њима могу пренети на све универзитете у земљи, чак и на оне који нису директно учествовали у пројектима.

Важна заједничка тема која прожима све пројекте Темпус и која је такође постала значајна од 2007. године надаље, јесте веза високог образовања и друштва. Постоји велика група пројеката која је била усредсређена управо на јачање веза са неакадемским партнерима, у смислу развоја и пружања курсева за запослене у разним привредним предузећима и другим организацијама, као и друге видове сарадње. Слично томе, у сваком од новијих пројеката за развој курикулума истицана је потреба да се студијски програми ревидирају или уводе у складу са потребама конкретних привредних организација или тржишта рада.

Број институција које су се укључиле у пројекте Темпус порастао је на неколико стотина. Упркос томе што су универзитети и високе школе остали кључни носиоци Темпус пројеката, постало је јасно да само они пројекти у којима је остварена квалитетна веза са неакадемским партнерима могу да се сматрају успешним.

Темпус је подстакао и изузетно важну тему повезивања високог и предуниверзитетских нивоа образовања, са циљем да се оствари боља координација реформских активности, у складу са концептом целоживотног учења. Програм је тиме дао свој допринос укупном социоекономског развоју, јачању грађанског друштва, разумевања и дијалога међу културама, а утицао је и на унапређење регионалне сарадња међу земљама Западног Балкана.

У фази Темпус IV истиче се значај чињенице да су универзитети и високе школе из Србије могли да буду носиоци уговора за спровођење пројеката, испред целог конзорцијума, као координатори пројеката. То је допринело грађењу стручности академског особља и универзитетских служби за обављање одговорног посла координације свих активности и административног и финансијског извештавања о трошењу средстава. То је допринело генерално бољем апсорпционом капацитету институција за коришћење фондова Европске уније.

Од 2014. године, Темпус је постао део програма Еразмус+, и то у виду пројеката изградње капацитета у високом образовању.

Последње модификовано: March 4, 2020Публикације: