Праћење пројеката

Праћење или мониторинг пројеката је један од кључних елемената управљања програмом Еразмус+ и важан је како за пројекте који се сусрећу са изазовима, тако и за оне у којима се све одвија по плану и са успехом.

Основни циљ свих мониторинг активности је да се остваре предвиђени циљеви пројеката, да се достигне највећи могући утицај њихових резултата, као и да се, остваривањем циљева од значаја за партнерску земљу, оправда улагање фондова Европске уније. Мониторинг посете могу превазилазити оквире пројеката јер пружају могућности за ширење позитивних искустава и примера добре праксе.

Сваки пројекат треба да садржи компоненту интерног праћења квалитета, односно праћењa напредовања и остваривања постављених циљева, уочавање проблема и потреба за променом приступа и начина рада, чиме се обезбеђује квалитет. Поред контроле квалитета коју спроводе учесници пројеката, врши се званично надгледање пројеката које је у надлежности Извршне агенције у области образовања, медија и културе (EACEA) и Националних Еразмус+ канцеларија. Оно се спроводи путем деск мониторинга (праћење спровођења пројекта путем извештаја о раду, електронске и телефонске комуникације) и мониторинг посета (посете пројекту у некој од високошколских установа учесница и разговор са члановима пројектног тима).

EACEA је дужна да прати пројекат и спровођење активности током целог његовог трајања. У оквиру својих овлашћења, националне Еразмус+ канцеларије дужне су да у својим земљама организују мониторинг посете свим текућим пројектима који се финансирају кроз Еразмус+ програм и који укључују високошколске установе на територији те земље (у складу са мониторинг планом који одобрава EACEA). Еразмус+ канцеларије подносе извештај Извршној агенцији о посети и дају препоруке које се тичу даље имплементације пројекта.

Мониторинг посете се углавном фокусирају на следеће аспекте пројеката:

  • квалитет спровођења пројекта
  • сарадња пројектног тима
  • утицај пројекта
  • релевантност пројектних активности у контексту циљева пројекта

У складу са планом мониторинг посета, за пројекте Изградње капацитета у високом образовању се углавном организују три различите врсте мониторинг посета:

  1. Превентивне
  2. Саветодавне
  3. Контролне

Превентивне мониторинг посете

Превентивна посета се дешава у првих неколико месеци до годину дана од почетка пројекта, јер се у том периоду успоставља организација и управљање пројектним тимом. Први мониторинг се организује у овој фази у циљу пружања препорука за даљи рад на пројекту.

Саветодавне мониторинг посете

Саветодавне посете се организују у другој и трећој години реализације пројекта, када је значајан број пројектне активности у процесу спровођења или завршен. Циљ саветодавних мониторинг посета јесте анализа спроведених активности као и осврт на утицај и одрживост пројектних резултата.

Контролне мониторинг посете

Након завршетка пројекта, циљ мониторинг посете је да се процене резултати пројекта, утицај, и одрживост остварених резултата. Време у коме се може планирати ова врста мониторинга је 3 до 15 месеци након званичног завршетка пројекта.

Контакт подаци службеника Извршне агенције доступни су на страници: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_2015_-_2017_erasmus_cbhe_list_po_per_project.pdf

 

Последње модификовано: April 20, 2018Публикације: