Правила и упутства

Правила за имплементацију пројекта садржана су у тексту уговора (Grant Agreement) и у пројектној пријави.

Када пројекту буде одобрено финансирање, институција координатор пројекта (подносилац пријаве и уговарач у име конзорцијума) потписује уговор са Европском комисијом којим на себе, у име целог конзорцијума, преузима правну и финансијску одговорност за пројекат.

Важно је да сви партнери једног пројекта буду упознати са целокупном пројектном документацијом.

Модели свих уговорних докумената Темпуса и модели извештаја за Темпус III

Модели свих уговорних докумената Темпуса и модели извештаја за Темпус IV

Уговор за пројекте Темпус (Grant Agreement) садржи следеће делове:

  1. Специфични услови и
  2. Општи услови.

Уговор има и неколико анекса у којима се налазе опис активности, буџет пројекта, списак партнера, модел техничког извештаја и финансијске изјаве, објашњења за коришћење средстава пројекта, модел извештаја за ревизоре.

Буџет за пројекат Темпус координатор добија од Извршне агенције у три дела:

  • 60% дела који финансира Европска комисија 45 дана након потписивања уговора,
  • 30% када се потроши 70% прве транше (60%),
  • након подношења финалног извештаја – до 10% преосталог буџета који финансира Европска комисија, зависно од стварних трошкова.

Европска комисија има право да смањи буџет пројекта представљен у пројектној пријави и да достави препоруке и савете о томе како се може унапредити имплементација неких активности из конкурсне пријаве.

Последње модификовано: October 15, 2014Публикације: